W każdym przypadku zamieszczenia przez internautę materiałów, treści i informacji w Formularzu kontaktowym i przesłanie ich do Administratora oznacza zgodę internauty na bezpłatne przeniesienie na Administratora i nabycie przez niego wszelkich majątkowych praw autorskich do zamieszczonych w Formularzu kontaktowym materiałów i treści oraz ich wykorzystywania w dowolny sposób na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności - prawa do ich publikacji, w tym na stronie oficjalnej Muzeum, profilu facebook oraz materiałach promocyjnych dotyczących projektu.
Pokazuj podpowiedzi