Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Jankowski Stanisław

Data ostatniej modyfikacji:
03-10-2017
Część naukowa
NazwiskoJankowski
Imię / ImionaStanisław
Pseudonim
Data urodzenia31-X-1895
Miejsce urodzenia (przynależy)Łódź
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacji20336
Przydział5 pp.
Imię matkiBronisława
Imię ojcaWincenty
Zawód
Stanwolny
Wyznanie
Sygnatura5 pp
Przebieg służbyW latach 1904-1910 (?) uczeń przyfabrycznej szkoły J.K.Poznańskich przy ul.Ogrodowej 26. Następnie 4 klasy gimnazjum rosyjskiego (prawdopodobnie uczęszczał do Gimnazium Kazimierza Tomaszewskiego przy ul.Ogrodowej 28 /od 1910r/). Praktykował w biurze (po ukończeniu gimnazjum). - Towarzystwo Zwolenników Rozwoju Fizycznego w Łodzi (po ukończeniu gimnazjum). - 1913 - członek czynny Narodowego Związku Robotniczego w Łodzi (po ukończeniu gimnazjum). - 1914 (po ogłoszeniu wojny) - X. 1914 - Lotny Oddział Milicji Obywatelskiej („do czasu przybycia do Łodzi pierwszego oddziału Legjonistów” - vide maszynopis życiorysu - CAW) - X. 1914 - wstąpił do Legionów, stosując się do polecenia dowództwa swego oddziału pozostał jednak w Łodzi („wskutek nagłego opuszczenia Łodzi przez legjonistów i Niemców pod naporem wojsk rosyjskich, z wielu innymi, którzy się równocześnie zapisali, zostaliśmy w Łodzi, stosownie /do/ polecenia dowództwa tegoż oddziału Leg.” - vide maszynopis życiorysu - CAW). - II. 1915 - ponownie wstąpił do Legionów w Piotrkowie Trybunalskim (po zajęciu Łodzi przez Niemców) - - 9. III. 1915 - przydzielony do baonu uzupełnień Nr 1 w Nowo Radomsku. - - 1915 - po kilku tygodniach ćwiczeń z „marszówką” udał się na front do 5 baonu kpt. Olszyny; w tym baonie utworzyli 4 kompanię (5 p. p. 4 kompania I Brygady Legionów Polskich J. Piłsudskiego) (pierwszym dowódcą był por. Wir /pseudonim/) - walczył we wszystkich bitwach toczonych przez tę kompanię. "Ponieważ 5 baon przydzielany był kolejno do 1-go, 3-go, 7-go i ostatecznie 5 p. Leg. I Br., dowódcami pułku do którego należał 5 bat. byli ówcześnie Rydz - Śmigły, mjr Trojanowski, mjr Żymirski, mjr Satyr - Fleszar i inni. Dowódcą 5 bat. był kpt. Olszyna - Wilczyński, dowódcami komp. por. Wir i ostatnio Młot - Fijałkowski. Dowódcami plutonu ppr. Starzyński Huragan /pseud./ i Stefan - Chilewski Marjan ­- vide maszynopis życiorysu - CAW - W I Brygadzie 5 pułku 5 baonie 3 kompanii 3 plutonie brał udział m. in. w bitwach: Konary, Klimontów, Urzędów, Ożarów, Tarłów, Jastków - Józefów, Radawczyk, Wysoko - Litewsk, walki na Wołyniu, bitwy o Kukle 23, 24 i 25.X.1915r. i wszystkie inne, w których kompania brała udział, a których nie pamięta. - 23, 24, 25.X.1915 - bitwy o Kukle na Wołyniu - 24/25. X. 1915 - ranny w rękę podczas ataku na bagnety pod wsią Kukle na Wołyniu - odesłany do szpitala w Kowlu, a następnie w Rzeszowie. Po wyjściu ze szpitala - Dom Rekonwalescentów w Kamińsku (Kamieńsku), potem kuracja w Piszczanach (III. 1916). - 1. IV. 1916 - służba w 1 kompanii uzupełnień w Kozienicach (po powrocie z Piszczan). - Z Kozienic z „marszówką” ponownie udał się na front do (7 p. p.) 5 baonu 3 kompanii I Brygady Legionów. Do X. 1916r. brał udział we wszystkich bitwach toczonych przez tę kompanię, m. in.: - - 4.VII.1916 - udział w bitwie pod Kostiuchnówką - - 4. VII. 1916 - w obronie „Reduty Piłsudskiego” - - VII. 1916 - w odwrocie podczas ofensywy Brussiłowa. - - 6.VII.1916r. - wręczenie odznaki I Brygady Legionów „Za wierną służbę”. - - walki nad Styrem /stałe pozycje/ - - bitwy podczas odwrotu i walki nad Stochodem. - Koniec 1916 - szpital w Lublinie, a po krótkiej kuracji ponownie Dom Rekonwalescentów w Kamińsku (Dom Uzdrowieńców w Kamieńsku) - c. d. kuracji po zranieniu. - Koniec 1916 - po rekonwalescencji przeniesiony do służby werbunkowej w Głównym Urzędzie Zaciągu w Radomiu. - VI. 1917 - po zlikwidowaniu „aparatu werbunkowego” odesłany do 5 p. p., w którym służył do „kryzysu przysięgowego” w lipcu 1917r. - /ok.9./ VII.1917 - w wyniku „kryzysu przysięgowego” (po nie złożeniu przysięgi) wysłany z transportem legionistów do Szczypiorna, „lecz w drodze zmylił czujność eskorty”, uciekł i przedostał się do Łodzi, „gdzie do czasu rozbrojenia Niemców /XI. 1918 - przyp./ ukrywał się pod przybranym nazwiskiem.” W tym czasie pracował jako „kontroler sklepów chlebowych w Komitecie Rozdziału Chleba i Mąki, którą to posadę otrzymał przy poparciu sympatyków idei legionowej” - cytaty vide maszynopis życiorysu - CAW. - - 13.IX.1917 - 20.III.1919 - pracował w Magistracie m. Łodzi (podczas okupacji niemieckiej). - XI. 1918 - udział w rozbrajania Niemców (wraz z innymi ukrywającymi się legionistami). - XI./?/ 1918 - wstąpił do „Kontroli Skarbowej” (Polskiej Straży Skarbowej). /kurs roku I/1917?/?. /Słuchacz Pierwszego kursu Polskiej Straży Skarbowej/?//. - Podczas inwazji bolszewickiej wstąpił jako ochotnik do 5 p. p. Legionów i z Chełmna na Pomorzu z „marszówką” wyruszył na front. Nie brał udziału w bitwach, gdyż po dojściu do Lidy nastąpiło zawieszenie broni i zawarcie pokoju. - 6.III.1921 - „na postoju” wniosek o nadanie „Krzyża Waleczności” - szeregowiec-legionista 1 kompanii 3 p.p. Legionów. „Szczegółowy opis czynów: Dnia 5 września 1920 r. legionista Jankowski Stanisław idąc w przedniej straży po zbliżeniu się do wsi Zadubce zauważył kilku bolszewików zajętych przy wyciąganiu z podwórza kuchni polowej. Nie namyślając się wiele skoczył z kapr. Oraczem, skoczył za nieprzyjacielem biorąc przy tem 2-ch bolszewików do niewoli i zdobywając kuchnię w dobrym stanie i pełnym kotłem jadła.” - Z Legionów odszedł w randze starszego żołnierza (starszego legionisty) /vide maszynopis życiorysu - CAW/ - nominację otrzymał w Czeremosznie po odwrocie znad Styru, a mianował go mjr Satyr - Fleszer (w dokumentach widnieje jako szeregowiec); ostatnia nominacja: plutonowy. - Po zwolnieniu z wojska dalsza praca w „Kontroli Skarbowej” (Polskiej Straży Skarbowej). - 1924 - „podczas wykonywania obowiązków służbowych nabawił się choroby i po długotrwałej kuracji, jako całkowicie niezdolny do pracy, przeniesiony na emeryturę” - vide maszynopis życiorysu - CAW (wg bratanicy - Teresy Jankowskiej-Nawrockiej mogła to być choroba płuc, może gruźlica). - /1934 /?// - „emerytowany rewident Kontroli Skarbowej” zatrudniony jako sekwestrator sezonowy, „dziennie płatny w Urzędzie Skarbowym w Makowie Mazowieckim” - „po długim kurowaniu i wypoczynku” dorywcza praca podjęta z powodu zbyt niskiej emerytury nie wystarczającej „na utrzymanie wraz z rodziną” - cytaty vide maszynopis życiorysu - CAW. - Właściciel Składu Win i Wódek w Sierpcu /we Włocławku ?/. - 19.VII.1938 - zginął w wypadku drogowym w Sierpcu /jadąc na motorze, podczas wyprzedzania dostał się między dwa wozy, w tym jeden z wystającymi gałęziami/. Pochowany w Sierpcu - grób pod opieką społeczności i władz Sierpca. Odznaczenia: Odznaka I Brygady Legionów „Za wierną służbę” (VIII. 1916), Krzyż Walecznych (10.V.1921), Krzyż Legionowy (20. I. 1926), Krzyż Niepodległości (23. X. 1931).