Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Jankowski Stanisław

Data ostatniej modyfikacji:
03-10-2017
Część naukowa
NazwiskoJankowski
Imię / ImionaStanisław
Pseudonim
Data urodzenia31 - X - 1895
Miejsce urodzenia (przynależy)Łódź
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacji20336
Przydział5 pp.
Imię matkiBronisława
Imię ojcaWincenty
Zawód
Stanwolny
Wyznanie
Sygnatura5 pp
Przebieg służbyW latach 1904-1910 (?) uczeń przyfabrycznej szkoły J.K.Poznańskich przy ul.Ogrodowej 26. Następnie 4 klasy gimnazjum rosyjskiego (prawdopodobnie uczęszczał do Gimnazium Kazimierza Tomaszewskiego przy ul.Ogrodowej 28 /od 1910r/). Praktykował w biurze (po ukończeniu gimnazjum). - Towarzystwo Zwolenników Rozwoju Fizycznego w Łodzi (po ukończeniu gimnazjum). - 1913 - członek czynny Narodowego Związku Robotniczego w Łodzi (po ukończeniu gimnazjum). - 1914 (po ogłoszeniu wojny) - X. 1914 - Lotny Oddział Milicji Obywatelskiej („do czasu przybycia do Łodzi pierwszego oddziału Legjonistów” - vide maszynopis życiorysu - CAW) - X. 1914 - wstąpił do Legionów, stosując się do polecenia dowództwa swego oddziału pozostał jednak w Łodzi („wskutek nagłego opuszczenia Łodzi przez legjonistów i Niemców pod naporem wojsk rosyjskich, z wielu innymi, którzy się równocześnie zapisali, zostaliśmy w Łodzi, stosownie /do/ polecenia dowództwa tegoż oddziału Leg.” - vide maszynopis życiorysu - CAW). - II. 1915 - ponownie wstąpił do Legionów w Piotrkowie Trybunalskim (po zajęciu Łodzi przez Niemców) - - 9. III. 1915 - przydzielony do baonu uzupełnień Nr 1 w Nowo Radomsku. - - 1915 - po kilku tygodniach ćwiczeń z „marszówką” udał się na front do 5 baonu kpt. Olszyny; w tym baonie utworzyli 4 kompanię (5 p. p. 4 kompania I Brygady Legionów Polskich J. Piłsudskiego) (pierwszym dowódcą był por. Wir /pseudonim/) - walczył we wszystkich bitwach toczonych przez tę kompanię. "Ponieważ 5 baon przydzielany był kolejno do 1-go, 3-go, 7-go i ostatecznie 5 p. Leg. I Br., dowódcami pułku do którego należał 5 bat. byli ówcześnie Rydz - Śmigły, mjr Trojanowski, mjr Żymirski, mjr Satyr - Fleszar i inni. Dowódcą 5 bat. był kpt. Olszyna - Wilczyński, dowódcami komp. por. Wir i ostatnio Młot - Fijałkowski. Dowódcami plutonu ppr. Starzyński Huragan /pseud./ i Stefan - Chilewski Marjan ­- vide maszynopis życiorysu - CAW - W I Brygadzie 5 pułku 5 baonie 3 kompanii 3 plutonie brał udział m. in. w bitwach: Konary, Klimontów, Urzędów, Ożarów, Tarłów, Jastków - Józefów, Radawczyk, Wysoko - Litewsk, walki na Wołyniu, bitwy o Kukle 23, 24 i 25.X.1915r. i wszystkie inne, w których kompania brała udział, a których nie pamięta. - 23, 24, 25.X.1915 - bitwy o Kukle na Wołyniu - 24/25. X. 1915 - ranny w rękę podczas ataku na bagnety pod wsią Kukle na Wołyniu - odesłany do szpitala w Kowlu, a następnie w Rzeszowie. Po wyjściu ze szpitala - Dom Rekonwalescentów w Kamińsku (Kamieńsku), potem kuracja w Piszczanach (III. 1916). - 1. IV. 1916 - służba w 1 kompanii uzupełnień w Kozienicach (po powrocie z Piszczan). - Z Kozienic z „marszówką” ponownie udał się na front do (7 p. p.) 5 baonu 3 kompanii I Brygady Legionów. Do X. 1916r. brał udział we wszystkich bitwach toczonych przez tę kompanię, m. in.: - - 4.VII.1916 - udział w bitwie pod Kostiuchnówką - - 4. VII. 1916 - w obronie „Reduty Piłsudskiego” - - VII. 1916 - w odwrocie podczas ofensywy Brussiłowa. - - 6.VII.1916r. - wręczenie odznaki I Brygady Legionów „Za wierną służbę”. - - walki nad Styrem /stałe pozycje/ - - bitwy podczas odwrotu i walki nad Stochodem. - Koniec 1916 - szpital w Lublinie, a po krótkiej kuracji ponownie Dom Rekonwalescentów w Kamińsku (Dom Uzdrowieńców w Kamieńsku) - c. d. kuracji po zranieniu. - Koniec 1916 - po rekonwalescencji przeniesiony do służby werbunkowej w Głównym Urzędzie Zaciągu w Radomiu. - VI. 1917 - po zlikwidowaniu „aparatu werbunkowego” odesłany do 5 p. p., w którym służył do „kryzysu przysięgowego” w lipcu 1917r. - /ok.9./ VII.1917 - w wyniku „kryzysu przysięgowego” (po nie złożeniu przysięgi) wysłany z transportem legionistów do Szczypiorna, „lecz w drodze zmylił czujność eskorty”, uciekł i przedostał się do Łodzi, „gdzie do czasu rozbrojenia Niemców /XI. 1918 - przyp./ ukrywał się pod przybranym nazwiskiem.” W tym czasie pracował jako „kontroler sklepów chlebowych w Komitecie Rozdziału Chleba i Mąki, którą to posadę otrzymał przy poparciu sympatyków idei legionowej” - cytaty vide maszynopis życiorysu - CAW. - - 13.IX.1917 - 20.III.1919 - pracował w Magistracie m. Łodzi (podczas okupacji niemieckiej). - XI. 1918 - udział w rozbrajania Niemców (wraz z innymi ukrywającymi się legionistami). - XI./?/ 1918 - wstąpił do „Kontroli Skarbowej” (Polskiej Straży Skarbowej). /kurs roku I/1917?/?. /Słuchacz Pierwszego kursu Polskiej Straży Skarbowej/?//. - Podczas inwazji bolszewickiej wstąpił jako ochotnik do 5 p. p. Legionów i z Chełmna na Pomorzu z „marszówką” wyruszył na front. Nie brał udziału w bitwach, gdyż po dojściu do Lidy nastąpiło zawieszenie broni i zawarcie pokoju. - 6.III.1921 - „na postoju” wniosek o nadanie „Krzyża Waleczności” - szeregowiec-legionista 1 kompanii 3 p.p. Legionów. „Szczegółowy opis czynów: Dnia 5 września 1920 r. legionista Jankowski Stanisław idąc w przedniej straży po zbliżeniu się do wsi Zadubce zauważył kilku bolszewików zajętych przy wyciąganiu z podwórza kuchni polowej. Nie namyślając się wiele skoczył z kapr. Oraczem, skoczył za nieprzyjacielem biorąc przy tem 2-ch bolszewików do niewoli i zdobywając kuchnię w dobrym stanie i pełnym kotłem jadła.” - Z Legionów odszedł w randze starszego żołnierza (starszego legionisty) /vide maszynopis życiorysu - CAW/ - nominację otrzymał w Czeremosznie po odwrocie znad Styru, a mianował go mjr Satyr - Fleszer (w dokumentach widnieje jako szeregowiec); ostatnia nominacja: plutonowy. - Po zwolnieniu z wojska dalsza praca w „Kontroli Skarbowej” (Polskiej Straży Skarbowej). - 1924 - „podczas wykonywania obowiązków służbowych nabawił się choroby i po długotrwałej kuracji, jako całkowicie niezdolny do pracy, przeniesiony na emeryturę” - vide maszynopis życiorysu - CAW (wg bratanicy - Teresy Jankowskiej-Nawrockiej mogła to być choroba płuc, może gruźlica). - /1934 /?// - „emerytowany rewident Kontroli Skarbowej” zatrudniony jako sekwestrator sezonowy, „dziennie płatny w Urzędzie Skarbowym w Makowie Mazowieckim” - „po długim kurowaniu i wypoczynku” dorywcza praca podjęta z powodu zbyt niskiej emerytury nie wystarczającej „na utrzymanie wraz z rodziną” - cytaty vide maszynopis życiorysu - CAW. - Właściciel Składu Win i Wódek w Sierpcu /we Włocławku ?/. - 19.VII.1938 - zginął w wypadku drogowym w Sierpcu /jadąc na motorze, podczas wyprzedzania dostał się między dwa wozy, w tym jeden z wystającymi gałęziami/. Pochowany w Sierpcu - grób pod opieką społeczności i władz Sierpca. Odznaczenia: Odznaka I Brygady Legionów „Za wierną służbę” (VIII. 1916), Krzyż Walecznych (10.V.1921), Krzyż Legionowy (20. I. 1926), Krzyż Niepodległości (23. X. 1931).
Zgłoś uwagiZgłoś uwagi Przesłane materiały zostaną poddane weryfikacji historycznej
Mapa
Znaczniki związane z legionistą: Jankowski Stanisław
/ lub kliknij na mapie aby dodać znacznik
Wpisy użytkowników
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane przez Użytkowników na ich wyłączną odpowiedzialność i nie gwarantuje poprawności merytorycznej i językowej treści dodawanych do Części Społecznościowej Wykazu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poglądy i opinie użytkowników zawarte we wprowadzonych przez nich treściach. Materiały i treści zamieszczane przez Użytkowników odzwierciedlają poglądy i opinie Użytkownika i nie mogą być traktowane jako poglądy i opinie Administratora.

Wpisy użytkowników

tytuł autor data wpisu
Stanisław Jankowski - życiorys Paweł M Nawrocki 20-09-2017 czytaj >>
Z Centralnego Archiwum Wojskowego. Paweł M Nawrocki 14-11-2014 czytaj >>
Stanisław Jankowski - przebieg służby Paweł M Nawrocki 20-09-2017 czytaj >>
Galeria
Wpis o narodzinach - 31.X.1895 r.
Wpis w księdze parafii Wniebowzięcia NMP w Łodzi o narodzinach Stanisława Jankowskiego - 31 października 1895 r.
Biuro Krzyża i Medalu Niepodległości-1
Biuro Krzyża i Medalu Niepodległości-2 życiorys i inne dane
Biuro Krzyża i Medalu Niepodległości-3 życiorys i inne dane
Biuro Krzyża i Medalu Niepodległości-4 życiorys i inne dane
Wniosek o nadanie Krzyża Walecznych-1
Wniosek o nadanie Krzyża Walecznych-2
Stanisław prywatnie - Włocławek.
Z Odznaką I Brygady.
Stanisław Jankowski
Stanisław Jankowski po cywilnemu. W klapie marynarki odznaka pamiątkowa I Brygady Legionów Polskich.
Nagrobek Stanisława Jankowskiego - dawniej
Nagrobek Stanisława Jankowskiego na cmentarzu w Sierpcu - dawniej, prawdopodobnie z 1938 r.
Nagrobek Stanisława Jankowskiego - obecnie
Nagrobek Stanisława Jankowskiego na cmentarzu w Sierpcu - stan z 2013 r., po odrestaurowaniu przez władze Sierpca.
Nagrobek Stanisława Jankowskiego - obecnie
Nagrobek Stanisława Jankowskiego na cmentarzu w Sierpcu - stan z 2006 r., po odrestaurowaniu przez władze Sierpca.
Stanisław prywatnie - Łódź.
Z Odznaką I Brygady.
Pokazuj podpowiedzi