Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Jankowski Bolesław

Data ostatniej modyfikacji:
12-10-2017
Część naukowa
NazwiskoJankowski
Imię / ImionaBolesław
PseudonimKuba
Data urodzenia10 - I - 1898
Miejsce urodzenia (przynależy)Łódź
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjisierżant/42201
PrzydziałOddział Skautowy przy II Brygadzie Legionów Polskich; P.O.W. Okręg IV; Szkoła podchorążych przy 3 p. p. Legionów w Zegrzu
Imię matkiBronisława
Imię ojcaWincenty
Zawód
Stan
Wyznanierzymskokatolickie
SygnaturaCAW 120.63.263; załączone do biogramu dokumenty
Przebieg służby- (15. VIII. 1915 – 21. III. 1916) – Oddział Skautowy przy II Brygadzie Legionów Polskich płk. Hallera. - I. 1915 – 21. III. 1916 – P.O.W. Okręg IV – pseudonim „Kuba” (do chwili wstąpienia do Legionów Polskich) - 1917 – Szkoła podchorążych przy 3 p. p. Legionów w Zegrzu - 1917 – Kurs instruktorów przy 3 Kursie Wyszkolenia Wojska Polskiego w Zegrzu - 1919 – 1921 – Wojsko Polskie (Nr ewid. Centralnego Archiwum Wojskowego 42201) (od 11. XI. 1918 – Legiony - rozbrajanie Niemców) - 1918 – Polska Straż Skarbowa /kurs roku II /?//. /Drugi kurs Polskiej Straży Skarbowej/. - 13. VII. 1917 – 19. V. 1918 – internowany w Szczypiornie – Łomży (z „prawa noszenia pamiątkowej odznaki internowania”; ojciec – Wincenty starał się o jego uwolnienie) (13. VI. 1917 – 10. I. 1918 – z ewidencji wojskowej) - Udział w I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej („bitwy i inne wybitne czyny” według wyciągu z ewidencji wojskowej – mało czytelna pisownia): - 3. VII. 1916 – Maniewicze - 4. VII. 1916 – Gorodok - 5. VII. 1916 – Bolszoj Obzyr - 6. VII. 1916 – Stobychna - 3. VII. 1919 – Sugwozdy - 12, 13. VII. 1919 – Dubrowa - 17. VII. 1919 – Gerduciszki - 4. VIII. 1919 – Maksymówka - 12, 13. VIII. 1919 – Smolewicze - 16. VIII. 1919 – Zalesie - od 18. IX. 1919 – 29. V. 1920 – przyczółek mostowy Borysów - 29. V. – 7. VII. 1920 – pozycja nad Berezyną - 4. IX. 1920 – Hrubieszów - 10 - 14. X. 1920 – akcja Mołodeczno – Wilejka - przeniesienia (według wyciągu z ewidencji wojskowej): - 15. VIII. 1915 – 26. III. 1916 – stacja zborna Piotrków Kozienice (kompania uzupełniająca w Kozienicach ?) - 26. III. 1916 – 20. XI. 1916 – Oddział wywiadowczy przy Komendzie Legionów Polskich - 20. XI. 1916 – 5. V. 1917 – 9 Kompania 3 p. p. Legionów - 5. V. 1917 – 13. VI. 1917 – II Kompania 3 p. p. Wyszkolenia Wojsk Polskich - 13. VI. 1917 r. – 10. I. 1918 r. - Internowanie Szczypiorno – Benjaminów - 11. XI. 1918 – 30. XI. 1918 – Oddział Legionowy – Rozbrajanie Niemców - 10 /30/. IV. 1919 – 20. III. 1921 – 6 Kompania 3 p. p. Legionów - od 20. III. 1921 – 2 K. K. M. 3 p. p. Legionów - 29. VI. 1921 do szp. etap. Nr 31 - 10. V. 1921 – odznaczony Krzyżem Walecznych (sierżant 3 p. p. 2 Dywizji Legionów) (z wniosku o „Krzyż Waleczności”: „Na postoju 21.VII.1920”; „Szczegółowy opis czynów”: „Podczas walk pozycyjnych nad Berezyną stojąc na warcie zauważył, że patrol nieprzyjacielski przeprawia się na nasz brzeg. Nie chcąc zdradzić swojej obecności, ukrył się w zaroślach. Gdy tratwa wypłynęła na środek rzeki rzuca granat na samą berkę raniąc kilku ciężko i pięciu bierze do niewoli.”). - awanse (według wyciągu z ewidencji wojskowej): - 12. V. 1919 – starszy żołnierz – /Rozkaz D-cy II/3 p. p. Leg. nr 90/ - 10. VI. 1919 – kapral – /Rozkaz D-cy Grupy majora Tessaro nr 23/ - 11. XII. 1919 – plutonowy – /Rozkaz D-cy II/3 p. p. Leg. nr 254/ - 3. IV. 1920 – sierżant – /Rozkaz D-cy II/3 p. p. Leg. nr 28 p.4/ - 15. VII. 1925 – otrzymał „Krzyż Legionowy” - 31. XII. 1931 – otrzymał odznakę pamiątkową „Więźniów Ideowych” z lat 1914 – 1921 – internowanie w Szczypiornie - 17. III. 1932 – odznaczony „Krzyżem Niepodległości” za „pracę w dziele odzyskania niepodległości” - 11. XI. 1935 – członek zwyczajny Związku Legionistów Polskich (oddziału w Łodzi – 9. V. 1936) - od I. 1940 - w konspiracji - członek KON (Konwentu Organizacji Niepodległościowych) - 30. VIII. 1941 – 1944 – współwłaściciel firmy St. Kozłowski i S-ka w Warszawie, ul. Chmielna 27 m. 17 (nazwa spółki: „Wł. Moczydłowski, St. Kozłowski i Bol. Jankowski, sprzedaż towarów żelaznych, spółka jawna”, udziałowcy: Bolesław Jankowski, zam. Zamość, ul. Mickiewicza 10, Stanisław Kozłowski, zam. Warszawa, ul. Zamieniecka 20, Władysław Moczydłowski, zam. Warszawa, ul. Wilcza 73) (wg umowy notarialnej z 30. VIII. 1941 r.) (30. VIII. 1941r. B. J. legitymował się dowodem osobistym wyd. przez Zarząd Miasta Łodzi dn. 5. VII. 1939, nr 1654/III-39) - Przed Powstaniem Warszawskim - w randze sierżanta /?/. - od IV. 1944 r. w Armii Krajowej (nr leg. AK: 4277) - I Obwód "Radwan" Warszawskiego Okręgu AK - VIII zgrupowanie "Krybar" - 4. kompania - pluton 1142 - od lipca 1944 r. - Grupa Wojsk Polskich „Edward” ppłka Franciszka Pfeiffera „Radwana” - przed i podczas Powstania Warszawskiego działał w służbach wywiadu AK, tzw. „Dwójce” ps. „Kuba” (według informacji posiadanych przez rodzinę), a według dokumentów 36 p. p. AK - sierżant (w warunkach konspiracji jedno drugiemu nie przeczy) (według relacji p. dr Kalisz – przyjaciółki B. J. z Warszawy: do Powstania przystąpił w pierwszych dniach sierpnia - Batalion /Ł/łódzki? - punkt zborny przy ul. Dobrej - róg Tamki /Śródmieście/ i był razem ze Stanisławem Kozłowskim). Wg stanów wyjściowych na dzień 31 lipca 1944 sierż. Bolesław Jankowski ps "Kuba" był szefem 4 kompanii VIII zgrupowania 1 Rejon I Obwodu Śródmieście AK (z której m. in. powstała Grupa Bojowa "Krybar") (według opracowania "Powstanie Warszawskie 1944. Wybór dokumentów" tom. 2.1 pod redakcją Piotra Matusaka (wydawnictwo Egross) - aneks ze stanami wyjściowymi Warszawskiego Okręgu AK opracowany przez Marka Stroka na podstawie raportów i innych dokumentów); wg biogramu Muzeum Powstania Warszawskiego: Armia Krajowa - Grupa Bojowa "Krybar” (Powiśle) - 4. kompania - szef kompanii; po rozwiązaniu zgrupowania w dyspozycji Grupy "Róg"; szlak bojowy: Powiśle - Śródmieście Północ. Przed wyjściem do niewoli brał udział w zabezpieczaniu i ukryciu broni oraz dokumentacji 4. kompanii zgrupowania "Krybar". - od 20. IX. 1944 - Warszawski Korpus AK: 28. Dywizja Piechoty AK im. Stefana Okrzei - 36. pułk piechoty Legii Akademickiej. - 5. X. 1944 /?/ – dostał się do niewoli w Warszawie – po Powstaniu – i trafił do obozu przejściowego pod Warszawą (ostatni przydział – 36 p. p. – sierżant) (tego dnia do niewoli szli powstańcy ze Śródmieścia) - 10. X. 1944 – Obóz Jeńców Wojennych: Stalag XI B – Fallingbostel – nr jeniecki 141169 (przybył z Warszawy) - 26. X. 1944 – przeniesiony do Obozu pracy: 589 Schlewecke (Arbeitskommando 589 Bad Harzburg (Schlewecke koło Goslaru)) - kopalnia rudy żelaza
Zgłoś uwagiZgłoś uwagi Przesłane materiały zostaną poddane weryfikacji historycznej
Mapa
Znaczniki związane z legionistą: Jankowski Bolesław
/ lub kliknij na mapie aby dodać znacznik
Wpisy użytkowników
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane przez Użytkowników na ich wyłączną odpowiedzialność i nie gwarantuje poprawności merytorycznej i językowej treści dodawanych do Części Społecznościowej Wykazu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poglądy i opinie użytkowników zawarte we wprowadzonych przez nich treściach. Materiały i treści zamieszczane przez Użytkowników odzwierciedlają poglądy i opinie Użytkownika i nie mogą być traktowane jako poglądy i opinie Administratora.

Wpisy użytkowników

tytuł autor data wpisu
Życiorys (rękopis, 1949) moderatorMJP 17-10-2017 czytaj >>
Drugi kurs Polskiej Straży Skarbowej (1918) moderatorMJP 17-10-2017 czytaj >>
Przebieg służby wojskowej moderatorMJP 17-10-2017 czytaj >>
Wniosek o odznaczenie Krzyżem Walecznych moderatorMJP 17-10-2017 czytaj >>
Fotografia z okresu służby w Legionach (1916) moderatorMJP 17-10-2017 czytaj >>
Grupa osób (18.III.1916) moderatorMJP 17-10-2017 czytaj >>
Grupa osób (1916) moderatorMJP 17-10-2017 czytaj >>
Fotografia portretowa (okres międzywojenny) moderatorMJP 17-10-2017 czytaj >>
Legitymacja Związku Legionistów Polskich moderatorMJP 17-10-2017 czytaj >>
Poświadczenie i ocena służby (1921) moderatorMJP 17-10-2017 czytaj >>
Korespondencja z Tymczasową Radą Stanu w sprawie uwolnienia B. Jankowskiego z internowania w Szczypiornie moderatorMJP 17-10-2017 czytaj >>
Zaświadczenie o służbie w POW moderatorMJP 17-10-2017 czytaj >>
Dyplom odznaki internowana moderatorMJP 17-10-2017 czytaj >>
Zdjęcie z karty obozu pracy (1944) moderatorMJP 12-10-2017 czytaj >>
Karta obozu pracy (1944, s.2) moderatorMJP 12-10-2017 czytaj >>
Karta obozu pracy (1944, s.1) moderatorMJP 12-10-2017 czytaj >>
Karta służbowa, poświadczenie wstąpienia do Legionów (1916) moderatorMJP 12-10-2017 czytaj >>
Krzyż Walecznych - legitymacja moderatorMJP 12-10-2017 czytaj >>
Zaświadczenie o przyznaniu Krzyża Walecznych (1921) moderatorMJP 12-10-2017 czytaj >>
Dyplom Krzyża Legionowego moderatorMJP 12-10-2017 czytaj >>
Galeria
Życiorys (rękopis, 1949)
Za przysłanie skanu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Drugi kurs Polskiej Straży Skarbowej (1918)
Bolesław pierwszy od lewej w środkowym rzędzie. Za przesłanie skanu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Przebieg służby wojskowej
Za przysłanie skanu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Przebieg służby wojskowej
Za przysłanie skanu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Przebieg służby wojskowej
Za przysłanie skanu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Przebieg służby wojskowej
Za przysłanie skanu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Wniosek o odznaczenie Krzyżem Walecznych (s. 1)
Za przysłanie skanu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Wniosek o odznaczenie Krzyżem Walecznych (s. 2)
Za przysłanie skanu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Wniosek o odznaczenie Krzyżem Walecznych (s. 3)
Za przysłanie skanu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Fotografia z okresu służby w Legionach (1916)
Bolesław pierwszy od lewej, w mundurze legionowym. Stoi jego brat - Kazimierz - w mundurku szkolnym lub harcerskim (późniejszy łódzki POW-iak). Rok 1916. Za przysłanie skanu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Grupa osób (18.III.1916)
Najprawdopodobniej w POW. Bolesław stoi pierwszy z prawej oparty o rower. Za przysłanie skanu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Grupa osób (1916)
Najprawdopodobniej w POW. Bolesław stoi pierwszy z lewej. Za przysłanie skanu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Fotografia portretowa (okres międzywojenny)
Za przysłanie skanu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Legitymacja Związku Legionistów Polskich
Za przysłanie skanu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Legitymacja Związku Legionistów Polskich
Za przysłanie skanu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Poświadczenie i ocena służby (1921)
Za przysłanie skanu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Korespondencja z Tymczasową Radą Stanu w sprawie uwolnienia B. Jankowskiego z internowania w Szczypiornie
Za przysłanie skanu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Zaświadczenie o służbie w POW
Za przesłanie skanu dokumentu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Dyplom odznaki internowana
Za przysłanie skanu dokumentu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Zdjęcie z karty obozu pracy (1944)
Za przesłanie skanu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Karta obozu pracy (1944, s.2)
Za przesłanie skanu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Karta obozowa po Powstaniu Warszawskim
Za przesłanie skanu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Karta służbowa, poświadczenie wstąpienia do Legionów (1916)
Za przesłanie skanu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Krzyż Walecznych - legitymacja
Za przesłanie skanu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Zaświadczenie o przyznaniu Krzyża Walecznych (1921)
Za przesłanie skanu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Dyplom Krzyża Legionowego
Za przesłanie skanu dziękujemy Panu Pawłowi Nawrockiemu.
Pokazuj podpowiedzi