Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Baczyński Stanisław Tadeusz

Data ostatniej modyfikacji:
02-08-2014
Część naukowa
NazwiskoBaczyński
Imię / ImionaStanisław Tadeusz
Pseudonim
Data urodzenia18-IX-1895
Miejsce urodzenia (przynależy)Lwów
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjichorąży
PrzydziałLegion Wschodni, 3.pp LP, 4.pp LP
Imię matkiWładysława z d.Heyda
Imię ojcaKarol, nadoficjał sądowy, oficer LP
ZawódAbsolwent Szkoły Realnej we Lwowie (1914)
Stan
Wyznanie
SygnaturaR.O.1923, R.O.1924, R.O.1928; R.O.1932; "Lwów i Małopolska w Legionach Polskich 1914-1917", Lwów 1935; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów 1914-1917, Słownik Biograficzny t.I, A-F; K.Stepan, Prawie jak słownik, mps.w MWP.
Przebieg służbyOd 1910 był czyny w lwowskim skautingu, od 1912 należał do Drużyny im.T.Kościuszki i tu odbył kurs podoficerski. Od 16 VIII 1914 w Legionie Wschodnim, a po jego rozwiązaniu wstąpił do 14.komp. 3.pp LP. Po leczeniu szpitalnym wywołanym raną w kampanii karpackiej, został w lipcu 1915 roku przydzielony do 12.komp. 4.pp LP, Od 7 VIII był instruktorem w obozie szkoleniowym LP w Jastkowie, gdzie także służył jego ojciec. 1 lipca 1916 otrzymał awans do stopnia chorążego piechoty. Ponownie ranny 6 VII 1916 pod Optową (bitwa pod Kostiuchnówką). Od kwietnia do czerwca 1917 służył w KIZ z przydziałem do placówki w Tomaszowie. Po kryzysie przysięgowym, przeszedł w sierpniu 1917 do 12.komp.3.pp. Wraz z nim przebijał się przez front pod Rarańczą (15-16 II 1918), a następnie służył w II Korpusie Polskim. Po bitwie pod Kaniowem 11 V 1918 dostał się do niewoli niemieckiej i do 10 XI 1918 więziony był w Brześciu nad Bugiem. 15 XI 1918 wstąpił do WP, 1 III 1919 awansowany na podporucznika piechoty, przydzielony do DOGen.Łódź na stanowisko referenta prasowego. W wojnie z bolszewikami służył w 3.pp Leg i w jego baonie zapasowym, okresowo oddelegowany do Departamentu II MSWojsk. Po zakończeniu wojny został zweryfikowany jako kpt.piech.ze starszeństwem z 1 VI 1919. W roku 1922 był oficerem 3.pp Leg., od 15 VII tego roku był oficerem sztabu 2.DP Leg., a po 14 X 1925 w 4.pp Leg. W 1928 dowodził I baonem 7.pp Leg. 1 I 1929 awansował do stopnia majora piechoty. W l.1932-1939 służył w DOK II w Lublinie. Odznaczony KN, Orderem Polonia Restituta 5 klasy, KW 4x, Srebrnym Krzyżem Zasługi. Ojciec Karol (1865-1940), oraz brat Zdzisław (1902-1940), zamordowany w Katyniu byli tamże legionistami.