Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Gnoiński Michał Roch

Data ostatniej modyfikacji:
29-04-2014
Część naukowa
NazwiskoGnoiński
Imię / ImionaMichał Roch
Pseudonim
Data urodzenia11-IX-1888 (w innych źródłach 1886)
Miejsce urodzenia (przynależy)Lwów
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjippor.artylerii LP
Przydział1.p.art.LP
Imię matkiJózefa z Popielarskich
Imię ojcaJózef, ziemianin
Zawódod 1912 student Wydziału Górniczego Politechniki Lwowskiej
Stan
Wyznanie
SygnaturaCAW 120.63.746; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; M.Smogorzewska, Posłowie i Senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik Biograficzny, t.II E-J.
Przebieg służbyW 1912 uzyskał absolutorium na Wydziale Górniczym Politechniki Lwowskiej. W czasie studiów należał do ZS. Jako pomocnik zawiadowcy stacji kolejowej w Groźcu ułatwial uciekinierom z Królestwa przejście na teren Galicji. W sierpniu 1914 wstapił do Legionów. Przydzielony do artylerii, w składzie I dyonu art.LP przebył kampanie karpacką. 9 X 1915 mianowany chorążym, 1 V 1916 awansowany do stopnia ppor.artylerii.Służył w dalszym ciągu w II dyonie artylerii, w składzie 4.baterii. Wyróżnił się w pierwszej bitwie pod Kostiuchnówką (10 XI 1915). Po kryzysie przysięgowym znalazł się w obozie internowanych w Szczypiornie (zataił swój oficerski stopień), zdemaskowany, został wysłany do obozu w Werl. Powrócił do kraju w październiku 1918 roku. W WP od 5 XI 1918, służył początkowo jako referent techniczny artylerii w DOG Kraków. Po wojnie z bolszewikami został oficerem Oddziału I Sztabu Generalnego WP. 1 I 1930 płk art.WP, z przydziałem komendanta Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu (do 1936). Senator V kadencji (1938-1939), członek klubu Obozu Zjednoczenia Narodowego. Uczestniczył w Kampanii 1939 roku, po jej zakończeniu w konspiracji w Warszawie. Aresztowany 10 XI 1942 został osadzony na Pawiaku, 17 I 1943 przewieziony do Majdanku a następnie do Buchenwaldu. Po wojnie i po pobycie we Francji powrócił do kraju. Zmarł 11 XI 1965 w Warszawie. Odznaczony m.in.VM 5 klasy, KN, Polonia Restituta 4 klasy.