Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Gałyński Stefan

Data ostatniej modyfikacji:
26-08-2014
Część naukowa
NazwiskoGałyński
Imię / ImionaStefan
Pseudonim
Data urodzenia26-I-1896
Miejsce urodzenia (przynależy)Szczakowa pow. Chrzanów
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacji1458
Przydział3 pp
Imię matkiMaria
Imię ojcaJan
Zawódabsolwent gimnazjum.
Stan
Wyznanie
SygnaturaKN 12.05.1931; CAW 120.63.263; Oss. rkps. 15812 I/1
Przebieg służbyUkończył gimnazjum i złożył egzamin dojrzałości w 1915 r. Studia uniwersyteckie odbył na uniwersytecie we Lwowie, w 1922 r. ukończył wydział prawny i złożył egzamin państwowy. W sierpniu 1914 r. wstąpił do Leg. Pol. i przydzielony został do 3 pp, w którym służył do grudnia 1917 r. Następnie przeniesiony do Sądu Polowego Leg. Pol. Po rozwiązaniu II Brygady w lutym 1918 r., internowany w Żurawicy. Rozwijał energiczną działalność ideową wśród internowanych legionistów Po dwóch miesiącach pobytu w obozie internowanych, zabrany do wojska austriackiego, przedostał się przy pomocy działającej na terenie Lwowa organizacji ideowej na teren b. Królestwa Kongresowego. W dniu 01.11.1918 r. wstąpił do WP. W 1931 r. służył jako referent w Departamencie Sprawiedliwości MSWojsk w stopniu majora korpusu sądowego.