Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Furgalski Tadeusz

Data ostatniej modyfikacji:
20-02-2017
Część naukowa
NazwiskoFurgalski
Imię / ImionaTadeusz
Pseudonim"Wyrwa"
Data urodzenia3-VII-1890
Miejsce urodzenia (przynależy)Rzeszów
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacji
Przydział1.pp LP, 5.pp LP
Imię matkiHelena z d.Grychowska
Imię ojcaAntoni, notariusz
Zawódstudent UJ
Stan
Wyznanierzymsko-katolickie
SygnaturaCAW 120.63.746; PSB t.VII (1948); J.Cisek, K.Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006; T.Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934; M.Dąbrowski, Tadeusz Wyrwa-Furgalski. Major 5 pułku piech.Legjonów, Warszawa 1920; "Ze wspomnień o przyrodniku żołnierzu", „Głos Rzeszowski”, R.XIX nr 40, Rzeszów 24 IX 1916; „Kurier Lwowski”, R.XXXIV, nr 349, 15 VII 1916; Z. Reis, Major Wyrwa, „Kalendarz Legionistów na Rok 1917", Lwów 1916, s.153-155 [Fot]; Wiadomości Polskie” R.II, nr 93, Piotrków 10 IX 1915; W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 1999, ill.141; M. Włoszczuk, Major Tadeusz Furgalski "Wyrwa", w: "Rocznik Archiwalno-Historyczny CAW"
Przebieg służbyPo uzyskaniu matury w 1909 roku, podjął studia w zakładzie geologicznym UJ. W roku akademickim 1911/1912 odbył ochotniczą jednoroczną służbę wojskową w c.k. 32 pułku obrony krajowej. Działał od 1912 roku w Związku Walki Czynnej, a następnie w Związku Strzeleckim. Wówczas przyjął pseudonim "Wyrwa". Zdał egzamin oficerski Związku Strzeleckiego i prowadził zajęcia na szkole rekruckiej i podoficerskiej Związków. 30 VII 1914 roku został zmobilizowany do armii austriackiej. Po skutecznej reklamacji 8 VIII 1914 r. objął dowództwo IV baonu późniejszego 1.pp Legionów. Baonem dowodził do 13 XII tego roku. 9 X 1914 r. mianowany kapitanem piechoty. Był następnie dowódcą Baonu Uzupełniającego w Nowym Targu, później objął komendę strzelnicy w Kętach. Od 27 III 1915 r., w okresie walk pozycyjnych nad Nidą, był dowódcą I baonu 1.pp Legionów. W bitwie pod Konarami (16-23 V 1915 r.) oraz podczas osłony Kowla pełnił funkcję zastępcy dowódcy 3 pułku mjr. Mieczysława Trojanowskiego. 20 VIII tego roku został dowódcą II baonu 5.pp Legionów. 17 X 1915 r. bronił na czele tego batalionu odcinka Kulikowicze-Komarów, gdzie wziętych zostało do niewoli 350 jeńców rosyjskich. Pod Koszyczami brawurowym atakiem bez strat własnych batalion Wyrwy wziął do niewoli 150 żołnierzy rosyjskich (21 X 1915 r.). 25 X 1915 r. mianowany majorem. Następnie 5 pułk piechoty został czasowo zluzowany z frontu. Poległ 7 lipca 1916 roku k.Maniewicz, w czasie bitwy pod Kostiuchnówką. Odznaczony Virtuti Militari 5 klasy, Krzyżem Niepodległości. Brat Teodora Wiktora, ps."Pandor", legionisty. Jest patronem ulicy w Leżajsku na Podkarpaciu.