Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Fularski Mieczysław

Data ostatniej modyfikacji:
01-04-2014
Część naukowa
NazwiskoFularski
Imię / ImionaMieczysław
Pseudonim
Data urodzenia25-3-1896
Miejsce urodzenia (przynależy)Będzin
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacji
Przydział2 pp
Imię matki
Imię ojca
Zawódabsolwent szkołu handlowej
Stan
Wyznanie
SygnaturaKN 6.6.1931
Przebieg służbyUkończył Średnią Szkołę Handlową w Będzinie. W czasie wojny światowej pełnił funkcję instruktora i komendant lokalnej POW w Będzinie w Okręgu Zagłębie Dąbrowski, do czasu wstąpienia do Leg. Pol. tj. do 15.11.1915 r. W okresie kryzysu przysięgowego, jako podoficer Leg. Pol. był członkiem rady żołnierskiej i prowadził czynna akcję przeciw przysiędze. Był internowany w Szczypiornie, po zwolnieniu z obozu znajdował się pod nadzorem policyjnym władz niemieckich , równocześnie pracował w POW na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Brał czynny udział w rozbrajaniu Niemców 11.11.1918 r. Został przydzielony do 21 pp, z którym brał udział w walkach o Lwów oraz na froncie litewsko-białoruskim, gdzie był dwa razy ranny. Po wojnie polsko-bolszewickiej został dcą szkoły podof. 21 pp. W 1921 r. brał udział w Powstaniu Górnośląskim, gdzie zorganizował i dowodził 16 pułkiem powstańców. Przez 2 lata przebywał w Brazylii, gdzie organizował związki młodzieży. W 1929 r. był słuchaczem w Wyższej Szkole Wojennej, w stopniu kapitana. Odznaczony: KW-4x, Srebrny KZ.