Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Florek Kazimierz

Data ostatniej modyfikacji:
12-08-2014
Część naukowa
NazwiskoFlorek
Imię / ImionaKazimierz
Pseudonim"Marianowicz", "Muszyński", "Marian"
Data urodzenia29-X-1892
Miejsce urodzenia (przynależy)Jugowice k.Krakowa
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjipor.LP, kpt PSZ
PrzydziałI Baon Uzupełniający 1.pp LP, 2.pp LP, 6.pp LP, PKP
Imię matkiEmilia z d.Weiss
Imię ojcaStanisław, urzędnik kolejowy
ZawódAbsolwent prawa na UJ
StanŻonaty z Anielą z d. Brynk (1918), następnie rozwiedziony, miał syna Ryszarda (1922) i córkę Teresę (1929)
Wyznanie
SygnaturaCAW 120.63.746; CAW, AP. 1769/89/1323. T.Dubicki, A.Suchcitz ,Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945. Słownik biograficzny, t.1, Warszawa 2009; A.Pepłoński, Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, Warszawa 1999, s. 202, 216; K.Stepan, Prawie jak słownik..
Przebieg służbyW 1911 ukończył gimnazjum na Podgórzu, dzielnicy Krakowa, po czym rozpoczął studia prawa na UJ. W 1913 uzyskał absolutorium. Już 2 IV 1907 został zaprzysiężony jako współzałożyciel i członek „Związku Mścicieli". W 1912 nastąpiło włączenie członków tej organizacji do ZS i PDS. Florek wstąpił do ZS na Podgórzu, dzielnicy Krakowa. Był m.in. komendantem obwodu Lanckorońsko-Kalwaryjskiego. Zdał egzamin oficerski ZS i otrzymał tzw.„parasol". W lipcu 1914 zmobilizował podległe oddziały i przyprowadził do miejsca koncentracji. Wraz z wybuchem I wojny światowej został adiutantem Baonu Wyrwy-Furgalskiego, gdzie służył do 20 VIII 1914. Następnie, do 20 IX 1914 był dcą Baonu Uzupełniającego 1.pp LP. Od 20 IX 1914 do 15 I 1915 był dcą 9.komp.3.pp LP (rozkaz Komendy LP nr 145 z 9 VIII 1915) i zastępcą dowódcy III baonu 2.pp.LP. Od stycznia do czerwca 1915 był instruktorem i zastępcą komendanta Szkoły Podchorążych LP. Od 1 VI 1915 do l IX 1915 był dowódcą 9.komp. i zastępcą dowódcy III baonu 6.pp LP. 2 IX 1915 roku został mianowany porucznikiem (X ranga, rozkaz NKA nr 13766). 1 III 1916 na własną prośbę został przydzielony do do Baonu Uzupełniającego nr III. Po powrocie do 2 pp. był do kwietnia 1916 dowódcą 7.komp. i zastępcą dowódcy II baonu 2.pp LP Od IV do XI 1916 był dowódcą baonu w Grupie płk.Z.Zielińskiego. Od XI 1916 do VI 1917 był organizatorem i dowódcą cywilno-wojskowej struktury w Krajowym Inspektoracie Zaciągu, a następnie, od 14 VII do września 1917, dowódcą baonu na Kursie Wyszkolenia nr 4. Do grudnia 1917 był komendantem Szkoły Podoficerskiej PKP w Przemyślu. Od 1 XII 1917 do 18 II 1918 kierował referatem wyszkolenia Dowództwa Uzupełnień PKP. Po przejściu II Brygady przez front pod Rarańczą był od 18 II do maja 1918 roku był internowany. Od 1 V 1918 do 11 XI 1918 był wykładowcą a następnie zastępcą komendanta SPPiech. PSZ w Warszawie. 6 VIII 1918 awansował do stopnia kpt.WP. W WP służył od 11 XI 1918 z przydziałem do SPPiech. jako instruktor i wykładowca. 13 I 1919 został szefem Sztabu Dowództwa Okręgu Wojskowego w Siedlcach, a od 5 VI 1919 - kierownikiem referatu i w/z naczelnikiem Wydziału w Departamencie I Mobilizacyjno-Organizacyjnym MSWojsk. Od 5 X 1919 był kierownikiem Wydziału w Oddziale IV NDWP. Pełnił to stanowisko do 1 VII 1920. Następnie był szefem Oddziału II w 3. Armii WP, a od 20 VIII 1920 szefem Oddziału II w 6.Armii WP. Uczestniczył w III Powstaniu Śląskim (1921). Pozostał potem w szeregach wojskowych, jednak kłopoty ze zdrowiem i słaba forma fizyczna ograniczały możliwości awansu (kat."E"). Przeniesiony w stan spoczynku 31 I 1936. Od l II 1936 do wybuchu wojny pracował dodatkowo w Oddziale II SGNW, a z chwilą wybuchu wojny został powołany do prac w Oddziale II Sztabu NW. Granicę rumuńską przekroczył w nocy z 17/18 IX 1939 w Zaleszczykach. W Rumunii początkowo zaangażowany do prac Ekspozytury „R" O.II Sztabu NW jako pracownik wywiadu. W listopadzie 1940 odnotowany w placówce przerzutowej w Suczawie. 5 I 1942 przeniesiono go w stan nieczynny. Przedostał się do Palestyny, a po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Zmarł 22 IX 1963 w Londynie, pochowany został na cm. Kensal Green. Odznaczony m.in. KN z Mieczami, KW 3x, Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta,