Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Fleszar Albin Jan

Data ostatniej modyfikacji:
11-10-2014
Część naukowa
NazwiskoFleszar
Imię / ImionaAlbin Jan
Pseudonim"Satyr"
Data urodzenia1-III-1888
Miejsce urodzenia (przynależy)Kąkolówka pow.Rzeszów
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjimjr.piech.
PrzydziałVI baon 1.pp LP, 5.pp LP, 7.pp LP
Imię matkiZofia z d.Kosiba
Imię ojcaWładysław, nauczyciel szkoły ludowej
Zawód
Stanżonaty od 7 XI 1913 z Reginą Danysz
Wyznanierzymsko-katolickie
SygnaturaCAW 120.63.746; PSB t.VII (1948-1958); T.Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F; J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006; M.Kukiel, Albin Fleszar major Legionów Polskich, "Wiadomości Polskie" Piotrków, R.II (1916), nr 106 z 12 XII 1916; „Głos Rzeszowski”, R.XIX nr 50, Rzeszów 3 XII 1916; „Kurier Lwowski”, R.XXXIV, nr 629, 16 XII 1916.
Przebieg służbyOd 1898 uczęszczał do I Gimnazjum w Rzeszowie, zagrożony wydaleniem za działalność niepodległościową, przeniósł się do Przemyśla, gdzie w 1908 zdał maturę. W 1911 odbył służbę wojskową w charakterze jednorocznego ochotnika (chor.rez.). Od 1912 był asystentem prof.E.Romera w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Lwowskiego, publikował w czasopismach naukowych. Od 1908 należał do ZWC, a po powstaniu ZS ukończył kurs oficerski tej organizacji i podjął zadania organizacyjne na rzecz ZS. W 1913 został komendantem szkoły oficerskiej ZS we Lwowie. Zmobilizowany do armii austriackiej, został już 20 VIII 1914 roku wyreklamowany. 27 VIII tego roku objął komendę nad I baonem. 30 IX 1914 doznał złamania ręki i zmuszony był dowództwo złożyć. Przesunięty do prac werbunkowych, zdołał w Piotrkowie i Łodzi zgromadzić zastęp ochotników w sile baonu. 16 XI 1914 przybył pod Krzywopłoty i na czele VI baonu walczył w najbardziej krwawej do tego czasu bitwie Legionów. Podczas bitwy pod Łowczówkiem (22-26 XII 1914) przejął dowodzenie nad 5.pp LP. 1 I 1915 mianowany kpt.piech., 10 V 1916 awansowany na mjr.piech. Od lata 1915 dowodził 7.pp LP. Po przyjęciu przez Austriaków podania Piłsudskiego o dymisję (26 IX 1916), popełnił samobójstwo w dniu 3 XI 1916 roku. Odznaczony VM 5.klasy, KN.