Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Fichna Bolesław

Data ostatniej modyfikacji:
19-06-2014
Część naukowa
NazwiskoFichna
Imię / ImionaBolesław
Pseudonim"Semen", "Aleksander Semen", "Bolesław"
Data urodzenia23-II-1891
Miejsce urodzenia (przynależy)Łódź
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacji
Przydział1.pp LP, 5.pp LP
Imię matkiAntonina z d.Mecner
Imię ojcaFranciszek, rzemieślnik
Zawód
Stan
Wyznanie
SygnaturaCAW 120.63.1028; R.O. 1923, s. 234, 472, R.O. 1924, s. 217, 413; T. Monasterska, Bolesław Fichna, w: Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 2, Warszawa 1987; M. Gałęzowski, Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947, Warszawa 2005, s.110-117; M.Smogorzewska, Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik biograficzny, t.II, E-J, Warszawa 2000, s.49-50.
Przebieg służbyPodczas nauki w łódzkim Męskim Gimnazjum Towarzystwa „Uczelnia" aktywizował się w organizacjach samokształceniowych i niepodległościowych. Od VIII 1908 do lata 1910 kierował PET-em w Łodzi, należał również "Zarzewia", działał w tajnym skautingu, organizował szkolenie Oddziałach Ćwiczebnych skautingu. 2 IV 1910 został aresztowany przez Ochranę, był więziony przez ponad 3 miesiące i 19 VII wydalono go z zaboru rosyjskiego. Od 1911 działał również w PDS, w.l.1912-1914 był instruktorem II PDS w Krakowie, gdzie się przeprowadził. W VIII 1914 wstąpił do Legionów Polskich, od 18 VIII pełnił funkcję adiutanta I baonu, od 1 XI zastępcy dowódcy 3.komp., a następnie dowódcy plutonu w 4. komp. VI baonu 1.pp LP. Awansował na podporucznika 9 X 1914 roku. 18 XI 1914 został ciężko ranny pod Krzywopłotami. Od 22 XI 1914 do 3 III 1915 przebywał w Szpitalu nr l w Góding na Morawach, do 13 VII w szpitalu w Baden pod Wiedniem i od 16 VII do połowy listopada 1915 roku w Domu Ozdrowieńców w Kamieńsku. 1 I 1916 powrócił do służby w 5.pp LP. W kampanii na Wołyniu stracił brata, Alfonsa Fichnę, poległego 5 XI 1915. 15 VII 1916 z powodu stwierdzenia trwałej niezdolności do służby w polu został oddelegowany do pracy w POW. Od 25 VII do 28 XII 1916 pełnił funkcję komendanta Obwodu Łódź-Miasto. 20 VII 1917 został aresztowany przez Niemców i uwięziony w Piotrkowie. Po uwolnieniu wyjechał do Krakowa i w październiku podjął przerwane studia prawnicze, które ukończył 25 V 1918. Był współorganizatorem demonstracji przeciw traktatowi brzeskiemu na terenie Krakowa. Działał w organizacji akademickiej Znicz. W sierpniu wrócił do Łodzi i wznowił działalność w Narodowym Zjednoczeniu Robotniczym. Wszedł do Zarządu Okręgowego NZR i utworzył oddział bojowy Związku. 10 XI 1918 włączył w przygotowania do rozbrojenia Niemców i przejęcia władzy w Łodzi. Od 11 XI 1918 w WP, i został przydzielony do 5. pp.LP. 1 VII 1920 przeniesiono go do 31.pp Strzelców Kaniowskich. Był oficerem Armii Ochotniczej w stopniu kapitana (ze starszeństwem od 1 VI 1919), sprawował również funkcję komendanta Straży Obywatelskiej w Łodzi oraz zastępcy członka Rady Obrony Państwa. 1 IX 1920 przeniesiono go do rezerwy. Początkowo otrzymał przydział do 37.pp, a później został oficerem pospolitego ruszenia w Korpusie Oficerów Piechoty. Był posłem do Sejmu Ustawodawczego w listy PSL-"Piast" i NZR, W latach 1928-1930 był zastępcą posła, w l.1930-1935 posłem z listy BBWR. Pełnił m.in.funkcję wiceprzewodniczącego grupy robotniczej przy Klubie Parlamentarnym BBWR. W listopadzie 1938 został wybrany na senatora z listy OZN. Podczas okupacji przebywał początkowo w Łodzi, a od 1940 w Warszawie. Należał do założycieli i czołowych działaczy KOŃ, był członkiem Wydziału Politycznego ZG tej organizacji. W listopadzie 1943 z ramienia KOŃ wszedł w skład Społecznego Komitetu Antykomunistycznego „Antyk". W czasie Powstania Warszawskiego przebywał w Warszawie. 21 VIII 1944 wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Sachsenchausen, a następnie do Dachau. We wrześniu został przewieziony do Flossenburga. Zginął 22 IV 1945 w czasie likwidacji obozu. Był odznaczony m.in. VM 5 klasy, KN, KW, Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta.