Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Faix-Limanowski Franciszek Józef

Data ostatniej modyfikacji:
11-08-2014
Część naukowa
NazwiskoFaix-Limanowski
Imię / ImionaFranciszek Józef
Pseudonim„Adam”, „Bystrzański”, „Limanowski”, „Turnia”, „Turnia - Bystrzański”, używał nazwisk: „Bolesław Limanowski” i „Andrzej Ordyński”
Data urodzenia9 - III - 1896
Miejsce urodzenia (przynależy)Gródek pow.Cieszyn (dzisiejszy Hradek, Republika Słowacka)
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjiChorąży LP
Przydział2.pp LP
Imię matkiMaria z d.Szmidt
Imię ojcaKarol
ZawódAsystent rachunkowy
Stan
Wyznanie
SygnaturaCAW 120.63.746; Oss. 15816; R.O.1939; A.Kuler, Faix-Limanowski Franciszek Józef, w: Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956, t.1, Kraków, 1997, s.53-55; Z.Faix - Dąbrowski Z. Likwidacja Obszaru Południowego Armii Krajowej, a Prezydent KRN Bolesław Bierut „Zeszyty Historyczne WiN” (1988) nr 3, s. 67 - 75; G.Mazur, Likwidacja i demobilizacja krakowskich struktur AK (w): Kraków w czasie II wojny światowej. Materiały z sesji naukowej z okazji Dni Krakowa w roku 1991, Kraków 1992; T.Wroński, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974.
Przebieg służbyOd 18 XI 1911 roku należał do ZS. W Legionach służył od 16 VIII 1914, przydzielony, m.in. jako dowódca plutonu do 2.pp LP. Był sierżantem, następnie chorążym (rozkaz Komendy LP nr 150 z 7 IX 1915) i dowódcą kompanii w 2.pp LP. 5 XI 1915 r. został kontuzjowany w bitwie pod Bielgowem i w dwa dni później dostał się do rosyjskiej niewoli. Na Syberii ukończył gimnazjum. W kwietniu 1917 r. mianowano go ppor. Od 16 VIII 1918 był słuchaczem Szkoły Oficerskiej 5. Dywizji Syberyjskiej, którą ukończył 1 listopada 1918 r. Z dniem ukończenia szkoły został mianowany por. z przydziałem do 3. pułku strzelców na stanowisko kierownika wyszkolenia. Od 12 VII 1919 r. walczył w wojnie polsko - bolszewickiej, 6 I 1920 ponownie dostał się do niewoli rosyjskiej. W lipcu i sierpniu 1920 r. dwukrotnie usiłował zbiec z niewoli, za drugim razem ucieczka powiodła się i 25 IX 1920 r. powrócił do Polski. Po zakończeniu wojny z bolszewikami pozostał w WP i służył na różnych stanowiskach. Od 1 I 1927 mjr WP. W roku 1936 został przeniesiony do Torunia z przydziałem do jednostek ON. Do 14 XII 1938 był oficerem sztabu Pomorskiej Brygady ON, następnie był I zastępcą dowódcy 42.pp w Białymstoku. We wrześniu 1939 r., będąc w stopniu ppłk, organizował II rzut 10.pp. Następnie został dowódcą Ośrodka Zapasowego 18.DP. 26 IX 1939 r. w rejonie Parczewa wszedł ze swą grupą w skład 79.pp w składzie Grupie Operacyjnej „Polesie”. Kampanię zakończył wraz z GO „Polesie” w bitwie pod Kockiem 2-6 X 1939 roku. Po kapitulacji F. Kleeberga przedostał się w rejon Kielc gdzie zaczął organizować SZP. Od marca 1940 r. do 10 marca 1941 r. pełnił funkcję Inspektora Rejonowego ZWZ w Krakowie. Latem 1941 r. został komendantem Okręgu Polesie ZWZ. Od 8 marca 1942 r. ponownie w krakowskiej konspiracji, aresztowany 18 V1943 r. i osadzony na Montelupich. Po śledztwie przewieziono go do KL Auschwitz. W lipcu 1943 r. zbiegł z obozu i powrócił do Krakowa. Awansowany do stopnia płk, został zastępcą dowódcy Grupy Operacyjnej AK „Śląsk Cieszyński”. Przez pewien okres był p.o. Komendanta Okręgu. W kwietniu 1945 roku współorganizował DSZ na Kraj. 20 IX 1945 opublikowano w krakowskim „Dzienniku Polskim” jego apel o ujawnienie. 14 X 1945 roku wraz z innymi jej członkami spotkał się z B. Bierutem, przedkładając apel o zwolnienie żołnierzy AK deportowanych do Rosji 8 VIII 1948 roku aresztowany przez funkcjonariuszy UBP we Wrocławiu. Torturowany w śledztwie,został 25 IX 1949 roku zwolniony bez wyroku. Aresztowany ponownie 2 IX 1952 roku, został 1 III 1953 zwolniony jako inwalida z bezwładem prawej ręki. Rodzina umieściła go w szpitalu 13 IV 1953 r. z rozpoznaniem żółtaczki, operowany 25 kwietnia 1953, zmarł w dwa dni później w Klinice Chorób Wewnętrznych we Wrocławiu. Odznaczony był KN, Virtuti Militari 5 i 4 klasy, KW 4x, Medalem X-lecia Niepodległości, Medalem Pamiątkowym za wojnę 1918 - 1921, Medaille Commemoratiwe de la Grandę Guerre.
Zgłoś uwagiZgłoś uwagi Przesłane materiały zostaną poddane weryfikacji historycznej
Mapa
Znaczniki związane z legionistą: Faix-Limanowski Franciszek Józef
/ lub kliknij na mapie aby dodać znacznik
Wpisy użytkowników
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane przez Użytkowników na ich wyłączną odpowiedzialność i nie gwarantuje poprawności merytorycznej i językowej treści dodawanych do Części Społecznościowej Wykazu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poglądy i opinie użytkowników zawarte we wprowadzonych przez nich treściach. Materiały i treści zamieszczane przez Użytkowników odzwierciedlają poglądy i opinie Użytkownika i nie mogą być traktowane jako poglądy i opinie Administratora.

Wpisy użytkowników

tytuł autor data wpisu
Data urodzenia i śmierci ola 23-10-2014 czytaj >>

Znaczniki na mapie związane z tym legionistą

Miejsce pochówku zobacz na mapie >>
Miejsce śmierci zobacz na mapie >>

Opisy znaczników na mapie związane z tym legionistą

tytuł autor data wpisu
Opis - Miejsce pochówku ola 23-10-2014 zobacz wpis >>
Pokazuj podpowiedzi