Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Fabrycy Kazimierz

Data ostatniej modyfikacji:
16-07-2014
Część naukowa
NazwiskoFabrycy
Imię / ImionaKazimierz
Pseudonim"Konrad"
Data urodzenia7 - III - 1888
Miejsce urodzenia (przynależy)Odessa
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjimjr piech.
Przydział1.pp LP, 2.pp LP, 3.pp LP
Imię matkiMaria z d.Żer
Imię ojcaAntoni, adwokat
Zawódinzynier, absolwent Politechniki w Monachium
Stanżonaty z Jadwigą Pawlewską od 1911 roku
Wyznanie
SygnaturaCAW 120.63.746; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; T.Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934; T.Malinowski, M.Szumański, 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich, Warszawa 1939; R.O.1923; R.O.1924; R.O. 1928; R.O.1932; R.O.1939; P.Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1994; R.Dalecki, Armia "Karpaty" w wojnie obronnej 1939 r., Rzeszów 1989
Przebieg służbyStudiował na Politechnice we Lwowie oraz w Monachium, gdzie w 1914 roku otrzymał dyplom inżyniera. Należał do założycieli ZWC (1908), a po powstaniu ZS (1910) włączył się w jego prace, Ukończył kurs oficerski. W l.1913-1914 był instruktorem średniego i wyższego kursu oficerskiego ZS. 6 VIII 1914 przydzielony do 1.komp., od 10 VIII dowodził nią w składzie IV baonu. Po drugim zajęciu Kielc (22 VIII 1914) powierzono mu III baon 2.pp LP późniejszej II Brygady LP, z którym wyruszył 30 IX 1914 na południową stronę Karpat. Wcześniej, 20 IX 1914 mianowany kpt.piech. a 18 I 1915 mjr.piech. Od 3 XII 1914 jego baon przeniesiony został do 3.pp LP, Fabrycy dowodził nim do 15 IV 1915 roku. Potem ponownie w 1.pp LP, służył jako oficer operacyjny w sztabie pułku. Był zastępcą a następnie dowódcą tej jednostki. Po kryzysie przysięgowym zwolniony z LP i internowany w Beniaminowie (20 VII 1917 - 23 III 1918). Po wyjściu z obozu wstąpił do PSZ. Od 21 IV 1918 był dowódcą kadry 4.pp PSZ i kursu oficerów piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. Ppłk z dniem 12 X 1918. W listopadzie tego roku objął dowództwo twierdzy w Dęblinie, oraz zorganizowanego z jego udziałem 34.pp. Potem m.in.inspektor szkól piechoty i zastępca Generalnego Inspektora Piechoty. W okresie 22 XI 1919 - 12 II 1920 szef sztabu DOGen.Poznań, następnie szef sztabu 12.DP. 1 III 1920 objął komendę nad XXXI BP, potem XX BP i XXII BP. Po wojnie zweryfikowany jako płk piech ze starszeństwem z 1 VI 1919. Dowodził 3.DP Leg.(1923-1926), 14 VIII 1924 awansowany na gen.bryg. 1 I 1931 gen.dyw. Od 20 VIII 1926 II wiceminister Spraw I wiceminister. 12 VI 1934 został Inspektorem Armii we Lwowie i koordynatorem tajnego "think tanku" "Laboratorium", badającego zagrożenia dla Rzeczpospolitej. Od 11 VII 1939 dowodził Armią "Karpaty", 18 IX tego roku przeszedł do Rumunii. Po wojnie osiadł w Wlk.Brytanii, pracował początkowo na farmie. Zmarł w Londynie 18 VII 1958, odznaczony VM 5.klasy, KN, Polonią Restituta 1, 2, 3 klasy.
Zgłoś uwagiZgłoś uwagi Przesłane materiały zostaną poddane weryfikacji historycznej
Mapa
Znaczniki związane z legionistą: Fabrycy Kazimierz
/ lub kliknij na mapie aby dodać znacznik
Wpisy użytkowników
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane przez Użytkowników na ich wyłączną odpowiedzialność i nie gwarantuje poprawności merytorycznej i językowej treści dodawanych do Części Społecznościowej Wykazu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poglądy i opinie użytkowników zawarte we wprowadzonych przez nich treściach. Materiały i treści zamieszczane przez Użytkowników odzwierciedlają poglądy i opinie Użytkownika i nie mogą być traktowane jako poglądy i opinie Administratora.

Znaczniki na mapie związane z tym legionistą

Miejsce śmierci zobacz na mapie >>
Miejsce urodzenia zobacz na mapie >>
Pokazuj podpowiedzi