Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Englisch Jerzy

Data ostatniej modyfikacji:
31-08-2014
Część naukowa
NazwiskoEnglisch
Imię / ImionaJerzy
Pseudonim
Data urodzenia18-XII-1889
Miejsce urodzenia (przynależy)Lwów, przynależny Kraków
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjippor.art.
Przydział3.bateria art.LP, 2.bateria art.LP
Imię matkiMaria z d.Popowicz
Imię ojcaJan
Zawódinzynier, absolwent Politechniki Lwowskiej
Stan
Wyznanie
SygnaturaCAW 120.63.746; Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F; W.Chocianowicz, Dzieje 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Józefa Piłsudskiego, Londyn 1967; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939.
Przebieg służbyPo ukończeniu Szkoły Realnej w Krakowie, wstąpił na Politechnikę Lwowską, gdzie uzyskał dyplom inżyniera. Działał w Związku Strzeleckim. Po wybuchu wojny wstąpił do Legionów. Przydzielony został do kadr artylerii, na front w Karpatach Wschodnich wyruszył w składzie 3.baterii. 14 III 1915 mianowany chor.art., do czasu rozbicia baterii pod Bałamutówka (10 V 1915) dowodził 2.plutonem. Od października tego roku był oficerem 2.baterii i 1 XII 1915 awansował na ppor.art. Po kryzysie przysięgowym wcielony do armii austriackiej. Od 1918 roku w WP, zweryfikowany jako mjr.art. ze starszeństwem z 1 VI 1919. Po zaliczeniu kursu Szkoły Sztabu Generalnego (1921-1923 awansował na ppłk SG art. (15 VIII 1924). W 1928 odnotowany jako dowódca 5.pal. 1 I 1933 awansował na płk.dypl.art. i w czerwcu 1934 objął funkcję szefa O.II Sztabu Głównego, która wypełniał do października 1935. Od 1938 był Szefem Departamentu Uzbrojenia MSWojsk. Odznaczony m.in.VM 5.klasy, KN, Polonią Restituta 4.klasy, KW 2x. oraz szeregiem innych polskich i obcych.