Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Englicht Józef

Data ostatniej modyfikacji:
18-06-2014
Część naukowa
NazwiskoEnglicht
Imię / ImionaJózef
Pseudonim
Data urodzenia31-XII-1891
Miejsce urodzenia (przynależy)Dąbrowa Górnicza, przynależny Ojców, gub. kielecka
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjipor.LP 1509
Przydział3.pp LP
Imię matkiRegina z d.Wielogórska
Imię ojcaWładysław
ZawódAbsolwent UJ
Stan
Wyznanie
SygnaturaCAW 3.pp LP; CAW 120.63.746; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; M.Gałęzowski, Wierni Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939-1947, Warszawa 2005, s.476-477.
Przebieg służbyStudiował polonistykę i historię na UJ, uzyskując absolutorium. W sierpniu 1914 wstąpił do oddziałów strzeleckich Piłsudskiego. Przydzielony do 3.pp LP, służył w pułku do VIII 1916. Mianowany chorążym (XII ranga, rozkaz Komendy LP nr 211) w dniu 1 V 1916, dowodził 3.plutonem w 3.komp. I baonu. Do do stopnia ppor. awansował we wrześniu 1917. Do maja 1918 był dcą plutonu na III kursie wyszkolenia PSZ.Od V do XI 1918 był adiutantem 1.pp PSZ. Od listopada 1918 w WP jako dowódca 7.komp. 7.pp Leg., dowódca II baonu 7.pp Leg. a od 12 II 1920 w/z dowódca 7.pp Leg.. W grudniu 1919 awansowany do stopnia kpt.WP. Od sierpnia do września 1920 był dowódcą kursu wyszkolenia przy DOG Lublin, następnie komendantem okręgowej szkoły podoficerskiej w Lublinie (do końca lutego 1921). .Z dniem 1 III 1924 został przydzielony do pracy w Oddziale II Sztabu Geneneralnego. Do 16 VI 1924 był referentem w Referacie „Rosja", nastepnie na kilku stanowiskach w oddziałach liniowych. Ukończył Wyższą Szkołę Wojenną. 1 IV 1939 powołany do Oddziału II Sztabu Głównego jako I zastępca Szefa, 19 III 1938 awansowany do stopnia płk.dypl.WP. W kampanii 1939 roku kierował tzw.drugim rzutem (krajowym) Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza. Po przekroczeniu granicy rumuńskiej przebywał w Vatra Dornei, następnie został internowany w Calimanesti. Wezwany do Francji 15 XI 1939, był od 2 XII 1939 do 1 V 1940 oficerem do zleceń w Sztabie Naczelnego Wodza, a następnie oficerem łącznikowym do Armii Czechosłowackiej. Na Wyspach służył od 14 XI 1940 do 6 VI 1942 jako szef Sztabu VII BKStrz. I Korpusu w Szkocji Od VI 1942 do XI 1943 był komendantem CWP. Został zwolniony z PKPR w październiku 1948. Zamieszkał w Edynburgu, gdzie zmarł 8 XII 1954. Odznaczony m.in. VM 5 klasy, KN, Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta 4 klasy, Orderem Legi Honorowej IV klasy, Orderem Korony Rumuni IV klasy.