Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Dubiel Franciszek

Data ostatniej modyfikacji:
07-02-2017
Część naukowa
NazwiskoDubiel
Imię / ImionaFranciszek
Pseudonim
Data urodzenia1 - IV - 1883
Miejsce urodzenia (przynależy)Dębina (pow.Łańcut)
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjiporucznik
PrzydziałVI baon 1. pp
Imię matkiRozalia (z d.Dubiel)
Imię ojcaStanisław
Zawódinżynier melioracji wodnych
Stanżonaty z Jadwigą Haładej
Wyznanierzymskokatolickie
SygnaturaCAW 120.63.746; CAW WBH I.341.1.412, CAW, VM 72-6525; PSB, t.5 (1939-1946); E. Tomkowiak, Dubiel Franciszek, w: Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945, red. B. Polak, t. 2, (1914-1921), cz. 2, Koszalin 1993; J.Skrzypczak, Dubiel Franciszek (1883-1918) -porucznik LP (Mielecki poczet kawalerów Orderu Virtuti Militari), „Rocznik Mielecki” 1999, t. 2; F.Sławoj-Składkowski, Moja służba w Brygadzie. Pamiętnik polowy, t. 1, 2, Warszawa 1990; M. Sioma, Sławoj Felicjan Skladkowski (1885-1962). Żołnierz i polityk, Lublin 2005; J.Skrzypczak, Na drodze do wolności. Mielczanie w walce o niepodległość Polski 1907-1918, Mielec 2008.
Przebieg służbyPo ukończeniu gimnazjum w Rzeszowie studiował inżynierię melioracyjną na Politechnice Lwowskiej, którą ukończył w 1907 r. Zamieszkał w Mielcu, gdzie założył koło Związek Walki Czynnej. Po przeniesieniu do Jasła w 1912 r., już jako inżynier Wydziału Krajowego, w dalszym ciągu prowadził pracę niepodległościową w Polskich Drużynach Strzeleckich i oświatową w ramach Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych. 21 sierpnia 1914 r. przyprowadził do Krakowa z Jasła drużynę tamtejszych strzelców. Został dowódcą 2. plutonu „mieleckiego” w 1 kompanii „rzeszowskiej” Bolesławicza w VI baonie 1.pp. W dniu 9 października 1914 r. w Jakubowicach został mianowany podporucznikiem. Brał udział w bitwach pod Laskami (22-26 X), Brzechowem (1-2 XI), Krzywopłotami (9-19 XI), 3 kompania VI baonu, Łowczówkiem (22-26 XI). W 1915 r. walczył: nad Nidą (3 III - 10 V), pod Żernikami (20 V - 12 VI), Ożarowem (26 VI - 29 VI), Tarłowem (1-2 VII), Urzędowem (11-18 VII), Strzeszkowicami (25-29 VII), Jastkowem (31 VII - 2 VIII), Kamionką (5-7 VIII), Wysokiem Litewskiem (22-24 VIII), Hrubieszowem, Bereczem i Sobieszycami w powiecie kowelskim na Wołyniu (15 IX - 10 X), Jabłonką (21 X), Kuklami (22 - 26 X), Kamieniuchą (27-29 X), Podgaciami (3-5 XI), Miedwieżą (10-16 XI), Kostiuchnówką (16-24 XI). Awansowany do stopnia porucznika 5 czerwca 1915 r. Po kryzysie przysięgowym czasowo internowany w Przemyślu, zdegradowany do stopnia sierżanta i wcielony do c.i k. armii, do 20.pp. Wysłany na front włoski, nad rzekę Piavę. Załamany psychicznie po podpisaniu traktatu w Brześciu, zmarł śmiercią samobójczą w szpitalu w San Stino di Livenza 11 lutego 1918 r. Pochowany został na tamtejszym cmentarzu wojennym. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari 5 klasy, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), odznaką „Za Wierną Służbę” oraz austriackimi odznaczeniami wojennymi. Żonaty z Jadwigą Haładej, miał dwie córki: Zofię (ur. 1913 r.) i Danutę (ur. 1916 r.).
Zgłoś uwagiZgłoś uwagi Przesłane materiały zostaną poddane weryfikacji historycznej
Mapa
Znaczniki związane z legionistą: Dubiel Franciszek
/ lub kliknij na mapie aby dodać znacznik
Wpisy użytkowników
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane przez Użytkowników na ich wyłączną odpowiedzialność i nie gwarantuje poprawności merytorycznej i językowej treści dodawanych do Części Społecznościowej Wykazu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poglądy i opinie użytkowników zawarte we wprowadzonych przez nich treściach. Materiały i treści zamieszczane przez Użytkowników odzwierciedlają poglądy i opinie Użytkownika i nie mogą być traktowane jako poglądy i opinie Administratora.

Wpisy użytkowników

tytuł autor data wpisu
Fotografia portretowa (z okresu służby w Legionach) moderatorMJP 07-02-2017 czytaj >>
Galeria
Fotografia portretowa (z okresu służby w Legionach)
Źródło: domena publiczna, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Dubiel_Franciszek.jpg
Pokazuj podpowiedzi