Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Sternschuss Adolf

Data ostatniej modyfikacji:
12-10-2014
Część naukowa
NazwiskoSternschuss
Imię / ImionaAdolf
Pseudonim
Data urodzenia15-VI-1873
Miejsce urodzenia (przynależy)Dytkowice pow.Tarnopol
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjipor.piech.
PrzydziałDW NKN, 1.pp LP
Imię matki
Imię ojca
Zawódurzędnik skarbowy
Stan
Wyznanie
SygnaturaCAW 120.63.746; CAW 120.63.630; J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006; M.Kowarz, Dr Adolf Sternschuss, Wspomnienie, w: "Kalendarz Legionistów na r.1916", Kraków [1916], s.76-78; „Kurier Lwowski”, R.XXXIV, nr 59, 2 II 1916; „Nowa Reforma”, R.XXXIV, nr 558, Kraków 4 XI 1915; „Wiadomości Polskie” nr 52-53, Piotrków 1915; J.Kaden Bandrowski, Mogiły, Lublin 1916, s.58-61; W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 1999, ill.61; „Panteon Polski”, R.I, nr 1, Lwów 1924s.14-15, [fot.].
Przebieg służbyUrodził się w Tarnopolu w domu o tradycjach patriotycznych. Po uzyskaniu tytułu doktora praw rozpoczął pracę w Prokuratorii Skarbu i w tym charakterze został w 1909 roku przeniesiony do Lwowa. Obok pracy zawodowej działał w Stałych Drużynach Sokoła. Był orędownikiem militaryzacji SDS i połączenia z ZS. Po wybuchu wojny został jako oficer rezerwy zmobilizowany, po wniesieniu podania o przeniesienie do Legionów. został 19 X 1914 roku odkomenderowany do DW NKN. W lipcu 1915 roku uzyskał zgodę na przeniesienie do służby polowej. W tym celu zrezygnował ze stopnia oficerskiego. Przydzielony został do 3.komp. III baonu 1.pp LP. Podczas bitwy pod Jastkowem w końcu lipca 1915 roku został kontuzjowany, po powrocie z leczenia szpitalnego awansowany na sierżanta. Padł 25 X 1915 roku w bitwie pod Kuklami. Swoje bogate zbiory malarstwa i sztuki polskiej, obejmujące działa M.Gierymskiego, J.Matejki, A.Kotsisa, C.K.Norwida, J.Kossaka, M.Gottlieba zapisał Muzeum Narodowemu w Krakowie. Zapis został zrealizowany. Pośmiertnie awasnowany do por.pieh. Odznaczony VM 5.klasy i KN.