Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Downarowicz Medard

Data ostatniej modyfikacji:
22-05-2017
Część naukowa
NazwiskoDownarowicz
Imię / ImionaMedard
Pseudonim
Data urodzenia22 - V - 1878
Miejsce urodzenia (przynależy)Wiedeń
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacji
Przydział5.pp LP
Imię matkiStefania
Imię ojcaMedard Stanisław
Zawódinżynier
Stanżonaty
Wyznanie
Sygnatura5 pp, Słownik Biograficzny Działaczy Polskiego Ruchu Robotniczego, Tom 1, Warszawa 1978
Przebieg służbyW czasach szkolnych za przynależność do nielegalnych organizacji niepodległościowo-socjalistycznych wydalany z kolejnych gimnazjów. Członek Związku Walki Czynnej i od 1904 r. PPS we Lwowie, następnie Związku Strzeleckiego. Od 1905 roku organizował struktury bojowe Organizacji Bojowej PPS w Warszawie, uczestniczył w akcjach zbrojnych. 1 listopada 1906 roku skazany na 3 lata katorgi. Wywieziony do Aleksandrowska pod Irkuckiem, skąd zbiegł w 1908 roku. Od 1908 do 1914 roku studiował w Instytut Solvaya w Brukseli. W latach 1914–1915 służył w 5.pp. W 1915 roku skierowany przez Józefa Piłsudskiego do pracy w Centralnym Komitecie Narodowym w Warszawie. Działał również w Polskiej Organizacji Wojskowej. Aresztowany przez Niemców w 1917 roku i więziony przez kilka miesięcy. W 1918 r. minister skarbu państwa w rządzie Ignacego Daszyńskiego, latach 1918–1919 minister ochrony kultury i sztuk pięknych w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego. W 1919 r. członek Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. Ekspert do spraw zagadnień politycznych i dyplomatycznych delegacji polskiej na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. Ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920. Od 1920 do 1921 roku redaktor i wydawca pisma „Naród”. Do 1927 r. radny miejski w Warszawie z ramienia PPS, od 1927 r. był członkiem Warszawskiego Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS. W wyborach parlamentarnych w 1928 roku został wybrany z listy PPS. Od 1931 r. na kierowniczych stanowiskach w zarządach Kas Chorych w Radomiu i Warszawie. Od 1933 do 1934 r. był wiceprzewodniczącym Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych i Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej. W maju 1934 r. został komisarycznym wiceprezydentem Warszawy. Odznaczenia: Krzyż Niepodległości z Mieczami (1931), Krzyż Walecznych – czterokrotnie. Członek loży wolnomularskiej.
Zgłoś uwagiZgłoś uwagi Przesłane materiały zostaną poddane weryfikacji historycznej
Mapa
Znaczniki związane z legionistą: Downarowicz Medard
/ lub kliknij na mapie aby dodać znacznik
Wpisy użytkowników
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane przez Użytkowników na ich wyłączną odpowiedzialność i nie gwarantuje poprawności merytorycznej i językowej treści dodawanych do Części Społecznościowej Wykazu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poglądy i opinie użytkowników zawarte we wprowadzonych przez nich treściach. Materiały i treści zamieszczane przez Użytkowników odzwierciedlają poglądy i opinie Użytkownika i nie mogą być traktowane jako poglądy i opinie Administratora.

Wpisy użytkowników

tytuł autor data wpisu
Fotografia portretowa (ok. 1915 r.) moderatorMJP 22-05-2017 czytaj >>
Fotografia portretowa (1934 r.) moderatorMJP 22-05-2017 czytaj >>
Galeria
Fotografia portretowa (ok. 1915 r.)
Źródło: domena publiczna (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medard_Downarowicz.jpg)
Fotografia portretowa (1934 r.)
Źródło: "Światowid" 1934
Pokazuj podpowiedzi