Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Mikitiuk Piotr

Data ostatniej modyfikacji:
19-03-2018
Część naukowa
NazwiskoMikitiuk
Imię / ImionaPiotr
Pseudonim
Data urodzenia18 - V - 1898
Miejsce urodzenia (przynależy)Modryń (przynależy Drohobycz)
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjisierżant/41822
Przydział2 pp. LP
Imię matkiMaria
Imię ojcaMichał
Zawóduczeń gimnazjum
Stan
Wyznanierzymskokatolickie
SygnaturaCAW - Komisja Odznaczeniowa dla Legionów; Karta Wojskowa (zbiory własne)
Przebieg służbyPo przeniesieniu się do Nabroża w 1904 r. uczęszczał najpierw do rosyjskiej szkoły ludowej w Nabrożu, a później do rosyjskiego progimnazjum w Hrubieszowie. Po tym jak w wyniku działań wojennych I wojny światowej rodzinne okolice Piotra zostały przejęte w połowie 1915 r. przez wojska austriackie wstąpił do Związku Strzeleckiego. Następnie wstąpił na ochotnika do Legionów Polskich 12 II 1916 roku, gdzie został przydzielony do 12 kompanii III-ego Baonu w 2 pułku piechoty II Brygady. Po paromiesięcznym przeszkoleniu wysłany na front wołyński, brał udział w bitwie pod Kostiuchnówką (4-6 lipca 1916 r.). Po wycofaniu się Legionów z rejonu Kostiuchnówki brał udział w kilku bitwach nad rzeką Stochód, łącznie z ostatnią bitwą Legionów Polskich pod Rudką Miryńską 3 sierpnia 1916 r. Na początku października 1916 r. po zluzowaniu przez jednostki austriackie, Legiony Polskie zostały wycofane z frontu. Piotr Mikitiuk stacjonował w Dęblinie, Różanach i Zambrowie. Po przekazaniu Legionów pod dowództwo niemieckie, w wyniku reorganizacji 2 pułk piechoty wszedł w skład I Brygady Legionów. Od 1 kwietnia do 30 czerwca 1917 przeszedł trzymiesięczne szkolenie w Szkole dla Podoficerów w Komorowie k/Ostrowi Mazowieckiej, po czym dołączył do swego pułku (2 pp) stacjonującego w Pułtusku. Po kryzysie przysięgowym, jako podoficer pochodzący z Kongresówki, został internowany w obozie w Szczypiornie od 22 lipca do 20 sierpnia 1917 r. Po zwolnieniu z obozu w Szczypiornie wrócił w rodzinne strony, które nadal były okupowane przez Austriaków, i przystąpił do POW na terenie pow. Tomaszów Lubelski. Działając w POW od 1 września 1917 r. do 20 października 1918 r. pełnił funkcje komendanta podobwodu. W maju 1918 r. brał udział w wypadzie na posterunek żandarmerii austriackiej. Za swoją działalność w POW był kilkakrotnie aresztowany przez władze austriackie. 1 listopada 1918 roku przystąpił na ochotnika do formującego się na Lubelszczyźnie Chełmskiego Pułku Piechoty, który dał początek 35 pułkowi piechoty. 10 listopada 1918 roku zostaje przeniesiony do pierwszego batalionu 1 lubelskiego pułku piechoty. Batalion dostaje rozkaz wymarszu na pomoc Obrońcom Lwowa i wkrótce bierze udział w walkach pod Rawą-Ruską. Po chrzcie bojowym pod Rawą-Ruską, 1. Lubelski Pułk został przemianowany na 23. Pułk Piechoty. W czasie wojny polsko-ukraińskiej Piotr walczył na froncie ukraińskim od 10 listopada 1918 roku do 25 marca 1919 roku. Później był zaangażowany w ochronie Pogranicza Wschodniego (etap we Włodzimierzu Wołyńskim i Ostrogu). Aby wkrótce od 28 czerwca do 15 października 1920 roku znów wziąć udział w walkach frontowych w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Jako żołnierz 23 pułku piechoty Piotr Mikitiuk brał udział w Bitwie Warszawskiej osłaniając skrzydło grupy uderzeniowej pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Po Bitwie Warszawskiej uczestniczył w pościgu cofających się wojsk bolszewickich. Od 16 września 1920 do 8 kwietnia 1922 roku Piotr był zaangażowany w ochronę granic odrodzonej Polski w okolicach Włodzimierza-Wołyńskiego i Nowo-Świerzenia. Od 3 listopada 1920 roku do 27 lutego 1921 roku pełnił funkcje dowódcy 2 kompanii w I Lubelskim Batalionie Etapowym w Dokrzycach. Przeniesiony do rezerwy 23 maja 1922. Wówczas zaledwie 24-letni Piotr miał za sobą sześć lat zbrojnej walki o odrodzenie i utrzymanie niepodległej Polski. Piotr osiadł jako osadnik wojskowy w Hucie Kamieńskiej, powiat Koszyrski. Ożenił się z w Waleria Bałabaszczuk, która była nauczycielką w Nabrożu. Waleria i Piotr mieli troje dzieci: Tadeusza, Witolda i Krystynę. W Hucie Kamieńskiej urodziło się 9 stycznia 1930 roku ich najmłodsze dziecko, Krystyna. Po wybuchu II wojny światowej Piotr był dwukrotnie aresztowany przez Sowietów, ale za każdym razem udało mu się zbiec. Jego matka, Maria Mikitiuk, oraz jego najmłodszy brat, Stanisław Mikitiuk, zostali aresztowani przez NKWD 10 lutego 1940 roku i zesłani do obozu w Noszul-Baza, pow. Priłuzki, Komi ASRR na dalekiej północy Rosji. Głównym powodem ich zesłania było to, że na podstawie pokrewieństwa z weteranem wojny polsko-bolszewickiej zostali uznani za wrogów władzy radzieckiej. Matka i brat Piotra zginęli na zesłaniu. Na terenach okupacji niemieckiej Piotr Mikitiuk zaangażował się w walkę podziemną z okupantem. Piotr, pod pseudonimem „Śliwa”, był dowódcą 10-tej kompanii taktycznej Batalionów Chłopskich, obwód Tomaszów Lubelski i 9-tej kompanii taktycznej w 2 batalionie Batalionów Chłopskich. W 1943 roku, Piotr został aresztowany przez Niemców. Był wieziony w Obozie Przejściowym na ul. Okrzei w Zamościu i jako więzień polityczny był torturowany w czasie przesłuchań przez gestapo w Zamościu. Ze względu na to, że Niemcy, podobnie jak Sowieci w 1940 r. wobec matki i brata Piotra, stosowali zasadę odpowiedzialności, Piotr, dla dobra żony i dzieci, zrezygnował z dołączenia się do udanej ucieczki więźniów obozu na ul. Okrzei. W 1943 roku Piotr Mikitiuk został wywieziony i zamordowany przez Niemców najprawdopodobniej w obozie na Majdanku. Odznaczony Orderem Wojskowym Virtuti Militari (klasy V).
Zgłoś uwagiZgłoś uwagi Przesłane materiały zostaną poddane weryfikacji historycznej
Mapa
Znaczniki związane z legionistą: Mikitiuk Piotr
/ lub kliknij na mapie aby dodać znacznik
Wpisy użytkowników
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane przez Użytkowników na ich wyłączną odpowiedzialność i nie gwarantuje poprawności merytorycznej i językowej treści dodawanych do Części Społecznościowej Wykazu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poglądy i opinie użytkowników zawarte we wprowadzonych przez nich treściach. Materiały i treści zamieszczane przez Użytkowników odzwierciedlają poglądy i opinie Użytkownika i nie mogą być traktowane jako poglądy i opinie Administratora.

Wpisy użytkowników

tytuł autor data wpisu
Życiorys (Komisja Odznaczeniowa dla Legionów) moderatorMJP 19-03-2018 czytaj >>
Karta wojskowa Legionów Polskich moderatorMJP 01-03-2018 czytaj >>
Galeria
Życiorys (Komisja Odznaczeniowa dla Legionów)
Źródło: CAW
Karta wojskowa Legionów Polskich
Za przesłanie skanu dziękujemy Panu Dariuszowi Smykowi.
Pokazuj podpowiedzi