Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Płodowski Zdzisław

Data ostatniej modyfikacji:
08-05-2017
Część naukowa
NazwiskoPłodowski
Imię / ImionaZdzisław
PseudonimZych
Data urodzenia16 - XII - 1892
Miejsce urodzenia (przynależy)Petrykozy (pow. sokołowski)
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjipodporucznik
Przydział1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, pluton wywiadowczy 4. baterii 1. Pułku Artylerii Polowej Legionów, POW
Imię matkiWanda
Imię ojcaStanisław
Zawód
Stan
Wyznanie
SygnaturaTomasz Demidowicz, Szkice Podlaskie 11, 169-173
Przebieg służbyOd 1908 r. uczył się w Szkole Mechaniczno-Technicznej H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie i należał do Związku Walki Czynnej. Następnie podjął studia w znanej w Europie Ecole Superiere d'Aéronautique w Paryżu. Będąc studentem włączył się w działalność tamtejszego Związku Strzeleckiego "Strzelec". W 1913 r. ukończył półroczny kurs w Szkole Podoficerów Drużyn Strzeleckich. W 1914 r. obronił w Paryżu pracę dyplomową, uzyskując tytuł inżyniera mechanika o specjalności lotniczej. Z dniem 1 IX 1914 r. wstąpił do 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich przyjmując pseudonim "Zych". W stopniu kaprala a następnie plutonowego wziął udział w pierwszych walkach wspomnianego pułku. Poważnie ranny 6 XII 1914 r. w bitwie pod Nowym Sączem przez okres trzech miesięcy przebywał na leczeniu m.in. w jednym ze szpitali w Innsbrucku. Po okresie rekonwalescencji zgłosił chęć przyjęcia do służby w plutonie wywiadowczym 4. baterii 1. Pułku Artylerii Polowej Legionów. Awans do stopnia chorążego i dowódcy plutonu. Skierowany do Oficerskiej Szkoły Piechoty w Rembertowie pod Warszawą. Po jej ukończeniu w miesiącach marzec-czerwiec 1917 r. przeszedł kurs oficerski dla oficerów artylerii w Górze Kalwarii. Awans na stopień podporucznika. Po kryzysie przysięgowym internowany w Beniaminowie. Następnie pracował jako referent w ówczesnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Radzie Regencyjnej w Warszawie. Znany w kręgach konspiracji warszawskiej od maja 1918 r. został mianowany komendantem (szefem) wydziału Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) na obszar miasta Warszawy. Z niewielką grupą oficerów i studentów warszawskich jesienią 1918 r. brał udział w przejęciu w ręce polskie lotniska mokotowskiego. W listopadzie 1918 r. zgłosił akces Wojska Polskiego. Po awansie na porucznika WP w okresie styczeń 1919-luty 1920 był dowódcą I Ruchomego Parku Lotniczego w Warszawie. Zweryfikowany z dniem 1 IV 1920 r. do stopnia majora WP zgłosił chęć objęcia stosownego stanowiska w artylerii i wzięcia udziału w toczącej się wojnie polsko-bolszewickiej. Od lipca 1920 r. walczył w 1. Baterii 4. Dywizjonu Artylerii Konnej. W lipcu 1921 r. został mianowany szefem Wojskowej Centrali Badań Lotniczych utworzonej na lotnisku mokotowskim, tam stworzył trwałe podwaliny pod zaplecze naukowo-badawcze odradzającego się polskiego lotnictwa. Od 1922 r. obowiązki szefa Wojskowej Centrali Badań Lotniczych łączył z pracą dydaktyczną na Politechnice Warszawskiej. W 1924 r. awansowany na podpułkownika. Pełnił czasowo do sierpnia 1926 r. kierownictwo Centralnych Zakładów Lotniczych w Warszawie. Od sierpnia 1926 r. został mianowany zastępcą szefa Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Opublikował ok. 30 artykułów specjalistycznych, ogólno- informacyjnych, dyskusyjnych, analitycznych na łamach takich czasopism jak: "Wiedza Lotnicza", "Lot" czy "Lot Polski". Zginął 10 V 1927 r. nad lotniskiem mokotowskim podczas lotu ćwiczebnego. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim. Odznaczenia: Order Virtuti Militari V klasy, Order Polonia Restituta V klasy, 4-krotnie Krzyż Walecznych, Krzyż Niepodległości, Odznaka Honorowa LOPP I stopnia (złota), Złoty Krzyż Zasługi (pośmiertnie), dwukrotnie austriacki Medalem za Waleczność.
Zgłoś uwagiZgłoś uwagi Przesłane materiały zostaną poddane weryfikacji historycznej
Mapa
Znaczniki związane z legionistą: Płodowski Zdzisław
/ lub kliknij na mapie aby dodać znacznik
Wpisy użytkowników
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane przez Użytkowników na ich wyłączną odpowiedzialność i nie gwarantuje poprawności merytorycznej i językowej treści dodawanych do Części Społecznościowej Wykazu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poglądy i opinie użytkowników zawarte we wprowadzonych przez nich treściach. Materiały i treści zamieszczane przez Użytkowników odzwierciedlają poglądy i opinie Użytkownika i nie mogą być traktowane jako poglądy i opinie Administratora.
Galeria
Samolot Hannover CLII, nr 8.15 zmodernizowany w CWL. Przed nim inż. Zdzisław Zych-Płodowski.
Źródło: Spotkania z Zabytkami, nr 5/1988, za: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hannover_CLII_nr_8.15_and_Zdzislaw_Zych_Plodowski.jpg
Fotografia portretowa (przed 1926 r.)
Źródło: Echo Karpackie, domena publiczna
Pokazuj podpowiedzi