Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Dobrodzicki Adam

Data ostatniej modyfikacji:
07-08-2014
Część naukowa
NazwiskoDobrodzicki
Imię / ImionaAdam
Pseudonim"Gad"
Data urodzenia18-IV-1880
Miejsce urodzenia (przynależy)Wadowice
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjippor.piech.
Przydział1.pp LP, 5.pp LP, DW NKN, POW
Imię matkiIzabela z d.Frauz
Imię ojcaIgnacy, urzędnik
Zawódartysta-malarz
Stan
Wyznanie
SygnaturaOss.15813/I CAW 120.63.746; W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914-1918, Kraków 1999; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F; K.Stepan, Prawie jak słownik.
Przebieg służbyStudiował na Wydziale Filozoficznym UJ oraz na ASP w Krakowie oraz w Paryżu. Od 1912 w ZS, ukończył kurs oficerski organizacji. Na początku sierpnia 1914 zgłosił się do oddziałów strzeleckich i został przydzielony do II baonu 1.pp. Po utworzeniu w grudniu 1914 roku 5.pp LP, został przeniesiony do 2.komp. II baonu tego pułku. Kolejno w 7.pp LP oraz w sztabie I Brygady. 1 I 1915 mianowany ppor.piechoty/ W lecie 1915 roku skierowany na krótko do służby werbunkowej jako emisariusz DW NKN. Ranny w sierpniu 1916 roku pod Jeziercami. Po zapowiedzi budowy PKP i wycofaniu LP z linii frontu brał udział w Kursie Wyszkolenia nr 5. Po kryzysie przysięgowym został zwolniony z LP (po 4 VIII 1917) i internowany w Szczypiornie. Po ujawnieniu stopnia oficerskiego został osadzony na Pawiaku. Superewidowany 28 XII 1917, z orzeczeniem o czasowej niezdolności do służby i z pensją inwalidy na 6 miesięcy. Podjął wtedy działalność w Komendzie Głównej POW w Krakowie, należał także do Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy b.Uczestników Walk Legionów Polskich.W listopadzie 1918 został skierowany do Adiutantury Generalnej Naczelnego Wodza i awansowany na por.piechoty. W czasie wojny z bolszewikami dowodził baonem. Po wojnie zweryfikowany w stopniu mjr rez.piech ze starszeństwem z 1 VI 1919. Służył jako wykładowca w Oficerskiej Szkole Piechoty, w l.1930. był dyrektorem Państwowej szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem. Zginął w ostatnich dniach Powstania Warszawskiego 1944 roku. Odznaczony VM 5.klasy, KN, Polonią Restituta 4.klasy, KW 3x. Brat Jerzego Kazimierza, legionisty.