Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Woyczyński Marcin Ignacy Marian

Data ostatniej modyfikacji:
11-10-2014
Część naukowa
NazwiskoWoyczyński
Imię / ImionaMarcin Ignacy Marian
Pseudonim
Data urodzenia14-VII-1870
Miejsce urodzenia (przynależy)Woroneż
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacji
PrzydziałOddziały Strzeleckie Piłsudskiego, 3.pp LP, 2.pp LP, 1.p.art.LP
Imię matkiKazimiera z d.Szklennik
Imię ojcaIgnacy
Zawód
Stan
Wyznanie
SygnaturaCAW 120.63.746; M.Dutkiewicz, Służba zdrowia Legionów Polskich w latach 1914-1917, Piotrków 2009; W.Rogalski, Spis Lekarzy Legionowych, rkps. T.Malinowski, M.Szumański, 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich, Warszawa 1939; Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; W.Jędrzejewicz, J.Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, t.II, III, IV, Łomianki, Kraków 2006-2007; M.Lepecki, Pamiętnik adiutanta marszałka Piłsudskiego, Warszawa 1987; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; R.O.Rez.1934.
Przebieg służbyW 1895 ukończył Wojskową Akademię Lekarską w Petersburgu, w kolejnym roku wyemigrował do Galicji. W roku 1900 nostryfikował dyplom na Wydziale Lekarskim UJ. Jednocześnie kontynuował działalność socjalistyczną, od roku 1904 w Organizacji Bojowej PPS. Po klęsce rewolucji 1905 roku osiadł na stałe w Zakopanem. Od 1912 należał do ZS w Zakopanem. Po wybuchu wojny znalazł się oddziale Piłsudskiego. Na podstawie rozkazu Komendy LP z 10 X 1914 wyznaczony lekarzem "baonowym" w II baonie 3.pp LP. 11 X 1914 mianowany ppor.lek. 3 XII tego roku przeniesiony wraz z całym baonem do 2.pp LP. W marcu 1915 leczył się w Szpitalu Rezerwowym nr 1 w Wiedniu. 15 XII 1915 awansowany na por.lek. a 1 XII 1916 na kpt.lek. Od początku tego roku służył jako lekarz w parku amunicyjnym 1.p.art.LP. W sprawozdaniu na temat przydziału personelu medycznego w obozach rekruckich, wymieniony jest w obozie w Zegrzu. Po próbie przejścia oddziałów II Brygady przez front pod Rarańczą (15-16 II 1918) został internowany. Po zwolnieniu przeszedł do służby w armii austriackiej. W listopadzie 1918 roku zgłosił się do WP w Krakowie. Wraz z 5.pp Leg. wyruszył na odsiecz Lwowa (jako mjr.lek. z 15 XI 1918). Po wojnie z bolszewikami zweryfikowany jako ppłk.lek. ze starszeństwem z 1 VI 1919 i odnotowany jako lekarz w Szpitalu Okręgowym nr 3 w Grodnie (1923) oraz w 1.pp Leg. 31 VII 1925 przeszedł w stan spoczynku w stopniu tytularnego płk.lek. W 1928 powołany na powrót do służby czynnej i wyznaczony na stanowisko lekarza przybocznego Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. Towarzyszył Piłsudskiemu na Maderę (15 XII 1930 - 29 III 1931) i do Egiptu (1 III - 22 IV 1932). 12 IV 1935 zrezygnował ze stanowiska i przeszedł ponownie w stan spoczynku. Zmarł 25 VII 1944 w Warszawie. Odznaczony m.in.KN z Mieczami, Polonią Restituta 3. i 4.klasy, KW 2x, Złotym Krzyżem Zasługi.