Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Osostowicz Tadeusz

Data ostatniej modyfikacji:
17-09-2014
Część naukowa
NazwiskoOsostowicz
Imię / ImionaTadeusz
Pseudonim
Data urodzenia14-XII-1894
Miejsce urodzenia (przynależy)Ustrzyki Dolne
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjippor.piech.
Przydział1.pp LP, Szkoła Podchorążych LP, 6.pp LP
Imię matkiZdzisława
Imię ojcaWładysław
Zawód
Stan
Wyznanie
SygnaturaS.Wiszniewski, Brzeżańczycy przy odbudowie państwa polskiego od 1831 do 1920, Lwów 1938; Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.III,L-O; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.Rez.1934.
Przebieg służbyUczył się w Gimnazjum św.Anny w Brzeżanach, gdzie w 1914 uzyskał maturę. Działał w ZS w tym mieście. 4 VIII 1914 wymaszerował wraz z grupa ochotników z Brzeżan do Krakowa. Na miejscu został przydzielony do 2.komp. I baonu 1.pp LP. Od 14 I do 14 V 1915 uczestniczył w Kursie Szkoły Podchorążych LP w Marmaros-Sziget i Kamieńsku. Po utworzeniu 6.pp LP (28 VII 1915) został przeniesiony do 10.komp.tego pułku. Walczył w kampanii wołyńskiej 6.pp LP. 1 I 1917 mianowany ppor.piech. Po kryzysie przysięgowym został wcielony do armii austriackiej (3 XI 1917). W 1918 wstąpił do WP, służył w 6.pp Leg. Zweyryfikowany po wojnie z bolszewikami w stopniu kpt.piech. ze starszeństwem z 1 VI 1919, z dniem 31 XII 1925 przeszedł w stan spoczynku. Zamieszkiwał we Lwowie. Odznaczony VM 5.klasy, KN, KW 2x. Brat Zbigniewa, legionisty.