Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Moroński Jan

Data ostatniej modyfikacji:
14-09-2014
Część naukowa
NazwiskoMoroński
Imię / ImionaJan
Pseudonim
Data urodzenia29-XI-1889
Miejsce urodzenia (przynależy)
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjippor.piech.
Przydział5.pp LP, PSZ
Imię matki
Imię ojca
Zawód
Stan
Wyznanie
SygnaturaT.Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934; Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.III,L-O; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.Rez.1934.
Przebieg służbyPo wybuchu wojny zgłosił się do Legionów. Od 20 I 1915 był p.o.oficera prowiantowego i dowódcą taborów 5.pp LP. 3 VI 1915 mianowany ppor.piech. Wiosną 1917 roku odnotowany na kursie w szkole taborytów. W 1918 służył w 1.pp PSZ, a od listopada tego roku w WP. Kontynuował służbę w 7.pp Leg. (dawny 1.pp PSZ), w I BP, W l.1921-1922 uczestniczył w kursie WSWoj. w Warszawie (zweryfikowany jako mjr SG piech. ze starszeństwem z 1 VI 1919). W 1923 służył w O.IV SG, następnie w DOK X w Przemyślu (1925), a w 1928 odnotowany jako dowódca baonu w 32.pp. 1 I 1929 awansowany na ppłk.dypl.piech. i jeszcze w tym roku przeniesiony w stan spoczynku. Po przejściu do życia cywilnego zamieszkiwał w Warszawie. Odznaczony VM 5.klasy, KN, KW 4x.