Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Meyer Andrzej

Data ostatniej modyfikacji:
09-09-2014
Część naukowa
NazwiskoMeyer
Imię / ImionaAndrzej
Pseudonim
Data urodzenia8-IV-1893
Miejsce urodzenia (przynależy)Kraków
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjichor.sam.
Przydział1.pp LP, sztab I Brygady, Komenda LP, PKP
Imię matkiHelena z d.Pochwalska
Imię ojcaJan, inzynier
Zawódstudent
Stan
Wyznanie
SygnaturaLista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.III,L-O; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939.
Przebieg służbyDo wybuchu I wojny światowej ukończył Wyższą Szkołę Realną w Krakowie. Od 1913 czynny w ZS. Po wybuchu wojny wstąpił do oddziałów strzeleckich. Początkowo służył w oddziałach 1.pp LP a następnie w sztabie I Brygady. Po przeniesieniu do Komendy LP był kierowcą samochodu sztabowego. Po 1 I 1917 mianowany chor.sam. Po kryzysie przysięgowym przeszedł do PKP a po Rarańczy (15-16 II 1918) został przez Austriaków internowany w Dulfalva. Po zwolnieniu z obozu został wcielony do armii austriackiej i odesłany na front włoski. We wrześniu 1918 powrócił do Galicji. Od 12 XII 1918 służył w DOGen.Kraków, w styczniu 1919 przeszedł do O.IV SG, jako kpt.sam.służył w sztabie Naczelnego Wodza. Na czele kolumny samochodowej zdobył w sierpniu 1920 roku pod Siedlcami 2 działa, 5.km i 20.wozów taborowych. Po zakończeniu wojny zweryfikowany jako kpt.sam. z 1 VI 1919 i skierowany jako dowódca kolumny samochodowej Prezydenta RP (1923-1925). W l.1926 - 1927 był komendantem kwatery gabinetu wojskowego Prezydenta RP. Potem zastępca 8.Dyonu Samochodowego, a od 25 X 1935 do września 1937 dowódca 8. baonu pancernego. W 1937 przejął dowodzenie nad 3.baonem pancernym i sprawował je (jako ppłk) do 1939 roku. Po kampanii aresztowany przez Sowietów i zamordowany na Ukrainie w 1940 roku. Odznaczony VM 5.klasy, KN, KW, Złotym Krzyżem Zasługi oraz innymi w tym zagranicznymi orderami i odznaczeniami. Brat Stefana, Jana, legionisty.