Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Charzewski Stanisław

Data ostatniej modyfikacji:
01-09-2014
Część naukowa
NazwiskoCharzewski
Imię / ImionaStanisław
Pseudonim
Data urodzenia25-IV-1882
Miejsce urodzenia (przynależy)Brzozów
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjippor.piech.
Przydział1.pp LP, 5.pp LP
Imię matkiLudwika z d.Sławińska
Imię ojcaKonstanty
Zawódabsolwent praw
Stankawaler
Wyznanie
SygnaturaCAW 120.63.746; H.Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908-1914, Warszawa 1935; T.Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F; Bohaterom Narodowym w Hołdzie, Lwów 1936; Lwów i Małopolska Wschodnia w Legionach Polskich 1914-1917, Lwów 1935; J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006.
Przebieg służbyUkończył gimnazjum w Sanoku a następnie Wydział Prawa na Uniwersytecie Lwowskim, uzyskując doktorat. Pracował następnie w kancelarii adwokackiej. Należał do PDS w Brzozowie a potem do ZS. Zorganizował koło ZS w Baligrodzie. W sierpniu 1914 wyruszył z Baligrodu na czele 13 ochotników na miejsce koncentracji w Krakowie. Najpierw służył w 1.pp LP a następnie w 2.komp. II baonu 5.pp LP. W lutym 1915 przebywał w szpitalu. Z dniem 11 IV 1916 awansowany został do stopnia ppor. piech. (XI ranga, rozkaz NKA nr 7783 z 11 IV 1916). Poległ 5 VII 1916 w bitwie pod Kostiuchnówką. Odznaczony VM 5.klasy, KN.