Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Bończa-Uzdowski Władysław

Data ostatniej modyfikacji:
23-08-2017
Część naukowa
NazwiskoBończa-Uzdowski
Imię / ImionaWładysław
Pseudonim"Bończa"
Data urodzenia23 - VIII - 1887
Miejsce urodzenia (przynależy)Podborcze pow.Chełm
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjikpt.piech.LP
Przydział1.pp LP, Szkoła Podchorążych LP, 4.pp LP, 5.pp LP
Imię matkiAleksandra
Imię ojcaJulian
Zawód
Stan
Wyznanie
SygnaturaCAW AP 466; CAW 120.63.746; Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; T.Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934; F.Sławoj-Składkowski, Beniaminów 1917-1918, Warszawa 1935; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939; P.Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1994.
Przebieg służbyW 1905 uzyskał maturę w gimnazjum w Chełmie. W tym czasie związał się z PPS i Organizacją Bojową. W 1906 ukończył Szkołę Bojową OB w Krakowie. Aresztowany w Królestwie wraz z W.Kostkiem-Biernackim i B.Ostrowskim został osadzony w więzieniu ma zamku w Lublinie skąd w 1907 zdołał zbiec. Od 1908 należał do ZWC od 1910 do ZS. 7 VIII 1914 zgłosił się do oddziałów strzeleckich. Objął komendę nad 11.komp.strzeleckiej (późniejsza 2.komp. V baonu 1.pp LP). 9 X 1914 mianowany por.piech., po czym objął dowództwo kompanii w Szkole Podchorążych LP. 19 V 1914 przeniesiony został do 4.pp LP, gdzie objął dowództwo I baonu. 31 VII 1915 ranny pod Jastkowem, leczył się w Szpitalu Twierdzy nr 9. w Krakowie a od 25 IX tego roku w Domu Ozdrowieńców w Kamieńsku. Po powrocie do pułku objął na powrót I baon 4.pp LP. 20 VIII 1915 awansowany na kpt.piech. Od 4 II 1917 służył w 5.pp LP. 16 VII 1917 został zwolniony z LP i internowany w Beniaminowie. Zwolniony z obozu przeszedł w kwietniu 1918 roku do pracy w POW. Od 1 XI 1918 był oficerem do zleceń u boku gen.B.Roji. Uczestniczył w pierwszej fazie walk w Galicji Wschodniej, następnie przydzielony do GO "Bug". Od 30 VIII 1919 do 13 II 1920 oraz od 17 III do 15 VIII 1920 stał na czele 8.pp Leg. W dniu 15 VIII tego roku przejął komendę nad V BP Leg. Po wojnie zweryfikowany jako płk.piech. ze starszeństwem z 1 VI 1919, został dowódcą piechoty dywizyjnej 3.DP Leg. Od 20 XI 1926 pozostawał w dyspozycji MSWojsk., był członkiem Komisji Likwidacyjnej gen.L.Żeligowskiego poświęconej ocenie wypadków majowych 1926 roku. Od 17 III 1927 dowodził 28.DP, 1 I 1928 awansował na gen.bryg. Podczas Kampanii Wrześniowej dowodził 28.DP w składzie Armii "Łódź". Po załamaniu nerwowym opuścił w dniu 8 IX 1939 dywizję i udał się do Warszawy, skąd odkomenderowany został do Modlina, i na powrót objął 28.DP (16 IX 1939). Pozostałą część wojny spędził w niewoli niemieckiej. Po uwolnieniu Murnau (29 IV 1945) powrócił do kraju. W l.1946-1947 był zastępcą kierownika Wydziału Wojskowego CKW PPS. W 1949 przeszedł na emeryturę. Zmarł 21 III 1957 w Warszawie. Spoczywa na Powązkach. Odznaczony VM 5.klasy, KN z Mieczami, Polonią Restituta 3.klasy, KW 4x i innymi polskimi i obcymi odznaczeniami. .
Zgłoś uwagiZgłoś uwagi Przesłane materiały zostaną poddane weryfikacji historycznej
Mapa
Znaczniki związane z legionistą: Bończa-Uzdowski Władysław
/ lub kliknij na mapie aby dodać znacznik
Wpisy użytkowników
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane przez Użytkowników na ich wyłączną odpowiedzialność i nie gwarantuje poprawności merytorycznej i językowej treści dodawanych do Części Społecznościowej Wykazu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poglądy i opinie użytkowników zawarte we wprowadzonych przez nich treściach. Materiały i treści zamieszczane przez Użytkowników odzwierciedlają poglądy i opinie Użytkownika i nie mogą być traktowane jako poglądy i opinie Administratora.
Galeria
Fotografia portretowa (między 1928 a 1937 r.)
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe (Sygnatura: 1-W-27)
Kpt. Władysław Bończa-Uzdowski w czasie służby w Legionach Polskich (1914-1917)
Źródło: W. Lipiński, E. Quirini, Album Legjonów Polskich, Warszawa 1933, s. 260
Pokazuj podpowiedzi