Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Broniowski Stefan Józef Ludwik

Data ostatniej modyfikacji:
03-09-2014
Część naukowa
NazwiskoBroniowski
Imię / ImionaStefan Józef Ludwik
Pseudonim
Data urodzenia22-VIII-1894
Miejsce urodzenia (przynależy)Ispin pow.Bochnia
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjippor.piech.
Przydział1.pp LP, 5.pp LP
Imię matki
Imię ojcaKlemens, leśniczy
Zawódstudent prawa Uniwersytetu Lwowskiego
Stan
Wyznanie
SygnaturaLista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F; K.Stepan, Prawie jak słownik; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939.
Przebieg służbyW 1913 ukończył gimnazjum w Nowym Sączu, po czy rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. 3 VIII 1914 zgłosił się na miejsce mobilizacji strzeleckiej w Krakowie. . Służył w 1.pp LP a po 18 XII 1914 w 5.pp LP. 1 XI 1916 roku mianowany ppor.piech. W sierpniu 1916 roku leczył się w Szpitalu Twierdzy nr 1 w Krakowie. W tym czasie immatrykulował się na Wydziale Prawa UJ. Po kryzysie przysięgowym zwolniony z LP (15 VIII 1917). W 1918 zgłosił się do WP (formalnie przyjęty 5 IV 1919), zweryfikowany jako mjr.piech. ze starszeństwem z 1 VI 1919, służył podczas wojny z bolszewikami w 5.pp Leg. Po wojnie odkomenderowany dla dokończenia studiów na UJ, po ich ukończeniu w grudniu 1923, został na początku 1924 roku przydzielony do 67.pp. 9 VIII 1926 przeniesiony na stanowisko kierownika kancelarii w Gabinecie Wojskowym Prezydenta RP, a następnie do 21.pp jako zastępca dowódcy pułku (23 XII 1927). 1 I 19128 awansowany na ppłk.piech a 1 I 1934 na płk.piech. 1 XI 1930 został szefem oddziału ogólnego DOK I w Warszawie, od 1 VIII do 23 X 1931 był komendantem Szkoły Podchorążych Piechoty. W l.1932-1936 dowodził 16.pp. Od 20 V 1938 był dowódcą piechoty dywizyjnej 28.DP. Podczas Kampanii Wrześniowej dowodził 28.DP (8-15 IX 1939), po dotarciu do twierdzy Modlin powrócił na poprzednie stanowisko. 29 IX dostal sie do niewoli niemieckiej. Po zwolnieniu rozpoczął służbę w ZWZ. Był inspektorem Komisji Szkolnej przy Komendzie Głównej ZWZ-AK. Zmarł 30 XII 1958 w Warszawie, spoczywa na Powązkach. Odznaczony VM 4. i 5.klasy, KN, Polonią Restituta 4.klasy, KW 4x.