Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Charzewski Emil

Data ostatniej modyfikacji:
02-09-2014
Część naukowa
NazwiskoCharzewski
Imię / ImionaEmil
Pseudonim
Data urodzenia28-IX-1884
Miejsce urodzenia (przynależy)
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjichor.tab.
Przydział
Imię matki
Imię ojca
Zawód
Stan
Wyznanie
SygnaturaLista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; Rarańcza. Zbiór opracowań w 15-lecie czynu zbrojnego, Warszawa 1933; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928.
Przebieg służbySłużył w taborach Legionów Polskich. 1 I 1917 mianowany chor.tab. Po kryzysie przysięgowym służył w PKP. Po próbie przekroczenia frontu pod Rarańczą (15-16 II 1918) pojmany przez Austriaków i sądzony w procesie legionistów w Marmaros-Sziget (8 VI - 30 IX 1918). Po abolicji cesarskiej ogłoszonej prze sąd 2 X 1918 został zwolniony. Po wstąpieniu do WP służył w sekcji gospodarczej MSWojsk. Po wojnie z bolszewikami zweryfikowany jako mjr.int. ze starszeństwem z 1 VI 1919. Ukończył Wyższą Szkołę Intendentury, służył w komisji nadzoru technicznego w Białymstoku oraz w 4 Okręgowym Szefostwie Intendentury (1928). 30 IX 1930 przeniesiony w stan spoczynku. Odznaczony KN i KW.