Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Kuszela Ignacy

Data ostatniej modyfikacji:
16-09-2014
Część naukowa
NazwiskoKuszela
Imię / ImionaIgnacy
Pseudonim
Data urodzenia2-I-1891
Miejsce urodzenia (przynależy)
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjippor.prow.
Przydział2.p.uł.LP
Imię matki
Imię ojca
Zawód
Stan
Wyznanie
SygnaturaLista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.II, G-K.; R.O.1923; R.O.1924; R.O.Rez.1934; informacje p.Przemysława Kęsickiego.
Przebieg służbyW Legionach służył w charakterze chor.prow. (1 VII 1916) a następnie ppor.prow.(1 IV 1917). Przydzielony był do 2.p.uł. LP, z którym służył aż do próby przejścia przez front pod Rarańczą (15-16 II 1918) i rozwiązania formacji. 31 X 1918 wstąpił do WP, przydzielony do Sekcji Gospodarczej MSWojsk. Po wojnie zweryfikowany jako kpt.adm.-gosp. ze starszeństwem z 1 VI 1919. Był następnie kierownikiem Rejonowego Zakładu Gospodarczego w Częstochowie. W 1924 przeszedł do rezerwy. Zamieszkiwał w Płocku. Odznaczony KW.