Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Korolewicz Bolesław Piotr

Data ostatniej modyfikacji:
28-12-2014
Część naukowa
NazwiskoKorolewicz
Imię / ImionaBolesław Piotr
Pseudonim
Data urodzenia11-IX-1874
Miejsce urodzenia (przynależy)Kraków
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjikpt.lek.
PrzydziałOddział Sanitarny III Brygady LP, Dywizyjny Zakład Sanitarny LP; PKP
Imię matkiZofia z d.Śmiałowska
Imię ojcaWincenty, zarządca lasów
Zawódlekarz medycyny
Stanwolny
Wyznanierzymsko-katolickie
SygnaturaCAW AP 2799; PSB t.XIV (1968); Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; M.Dutkiewicz, Służba zdrowia Legionów Polskich w latach 1914-1917, Piotrków 2009; W.Rogalski, Spis Lekarzy Legionowych, rkps w rękach prywatnych; R.O.1923; R.O.1924;R.O.1928; R.O.Rez.1934.
Przebieg służbyUczęszczał do III Gimnazjum Klasycznego im.Króla Jana III Sobieskiego (1885-1890), Gimnazjum św.Anny w Krakowie (1891-1892), gimnazjum w Bochni (1893-1894), wreszcie do Gimnazjum św.Jacka w Krakowie, gdzie w 1896 uzyskał maturę. Po maturze rozpoczął studia medyczne na UJ. 1 IV 1897 rozpoczął obowiązkową służbę wojskową w charakterze jednorocznego ochotnika. W 1905 został mianowany chor.rez.lek. armii austriackiej. W l.1903-1916 był asystentem w Klinice Chorób Wewnętrznych UJ u prof.E.Korczyńskiego i W.Jaworskiego. Prowadził równolegle praktykę prywatną. Był m.in.lekarzem domowym Jacka Malczewskiego. 1 VIII 1914 został zmobilizowany do armii austriackiej i mianowany ppor.posp.rusz.lek, 1 II 1915 awansowany do stopnia por. posp.rusz.lek. W końcu 1915 roku przydzielony został do Legionów. pełnił obowiązki komendanta zakładu sanitarnego III Brygady (13 XII 1915 - 1 III 1916). 30 I 1916 awansowany do stopnia kpt.lek. Kolejno zawiadywał Dywizyjnym Zakładem Sanitarnym (głównym szpitalem polowym Komendy LP) i pod płk.lek W.Rogalskim pełnił obowiązki zastępcy Szefa Sanitarnego LP a po kryzysie przysięgowym zastępcy Szefa Sanitarnego PKP. Po Rarańczy (15-16 II 1918) internowany prze Austriaków w Talaborfalva i Huszt, gdzie był także lekarzem obozowym. PO zwolnieniu został szefem oddziału I szpitala garnizonowego w Krakowie. Od 1 XI 1918 był referentem zdrowia w dowództwie WP w Krakowie. 5 XI tego roku został komendantem szpitali krakowskich. Potem organizował służbę sanitarna Dowództwa "Wschód" na froncie ukraińskim, wreszcie Frontu Galicyjsko-Wołyńskiego i Podolskiego oraz dowództwa 6.Armii WP gen.W.Iwaszkiewicza. 1 IV 1920 awansowany do płk.lek. Po zakończeniu wojny z bolszewikami pozostał w rezerwie personalnej MSWojsk, pracując w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie. Od 15 IX 1921 do 7 II 1924 był szefem sanitarnym DOGen. a następnie DOK X w Przemyślu a od 8 II 1924 do 31 III 1930 DOK V w Krakowie. Z dniem 31 III 1931 przeniesiony w stan spoczynku. W Kampanii Wrześniowej 1939 ochotniczo służył w 6.DP Armii "Kraków". 20 IX 1939 dostał się do niewoli niemieckiej w okolicy Cieszanowa. Na podstawie zapisu konwencji haskiej o lekarzach-jeńcach powyżej 60 roku życia został zwolniony i powrócił do Krakowa. Tu wspomagał inwalidów wojennych jako lekarz Czerwonego Krzyża. Zmarł 18 I 1942 w Krakowie Odznaczony KN, Polonią Resituta 4.klasy, KW 4x, Złotym Krzyżem Zasługi.