Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Kochanowski Stanisław Roman

Data ostatniej modyfikacji:
27-08-2014
Część naukowa
NazwiskoKochanowski
Imię / ImionaStanisław Roman
Pseudonim
Data urodzenia18-X-1873
Miejsce urodzenia (przynależy)Kraków
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjippor.piech.
PrzydziałIII Dyon Kaw., 6.pp LP, PKP
Imię matkiAmelia z d.Wąsowicz
Imię ojcaJan, ziemianin
Zawódnauczyciel
Stanżonaty z Eugenią z d.Majdinger
Wyznanierzymsko-katolickie
SygnaturaPSB t.XIII (1967-1968); W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914-1918, Kraków 1999; Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.II, G-K.; Lwów i Małopolska Wschodnia w Legionach Polskich 1914-1917, Lwów 1935; Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918, t.III, Lwów 1939; R.O.1923; R.O.1924.
Przebieg służbyJako uczeń Gimnazjum w Przemyślu wstąpił do organizacji "Orzeł Biały" (1885) i działał w jej szeregach aż do jej rozwiązania w 1897. Działał także w "Sokole". W 1993 złożył maturę w Gimnazjum św.Anny, po czym odbył obowiązkową służbę wojskową w charakterze jednorocznego ochotnika. Studiował następnie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dodatkowo studiował germanistykę i romanistykę na UJ. W 1903 podjął pracę jako nauczyciel języka niemieckiego w Tarnowie, w Gimnazjum św.Anny w Krakowie oraz w Nowym Sączu wreszcie w Akademii Handlowej we Lwowie. 3 VII 1915 zgłosił się do Legionów. Początkowo służył w III Dyonie Kawalerii, a po przejściu do 6.pp LP został adiutantem I baonu. 9 VIII 1915 awansowany na ppor.piech. 12 IX 1915 wyruszył wraz z z pułkiem na front. Walczył w kampanii wołyńskiej. Po kryzysie przysięgowym kontynuował służbę w PKP. Był m.in.adiutantem i wykładowcą w szkole oficerskiej PKP w Siedliskach oraz w szkole podchorążych PKP w Bolechowie. Id 1 XI 1918 uczestniczył w obronie Lwowa na odcinku V (Szkoła Sienkiewicza). 8 XII 1918 awansowany do stopnia rtm.kaw. i przydzielony jako adiutant o DOGen.Lwów. W 1920 był adiutantem Małopolskich Oddziałów Armii Ochotniczej, a po wojnie służył w DOGen.i DOK we Lwowie. 1 IV 1923 został przeniesiony do rezerwy (rtm.rez.kaw. ze starszeństwem z 1 VI 1919). Pracował potem jako profesor w Wyższej Szkole Handlu Zagranicznego we Lwowie. Zmarł w tym mieście w 1943 roku. Odznaczony KN, KW.