Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Broniewski Władysław

Data ostatniej modyfikacji:
11-02-2017
Część naukowa
NazwiskoBroniewski
Imię / ImionaWładysław
Pseudonim"Orlik"
Data urodzenia17 - XII - 1897
Miejsce urodzenia (przynależy)Płock
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjisierżant
Przydział1 kompania 4.pp LP
Imię matkiZofia z Lubowidzkich
Imię ojcaAntoni
Zawódpoeta prozaik
Stan
Wyznanie
Sygnatura
Przebieg służbyUczył się w Gimnazjum Polskim w Płocku, aktywny w ruchu skautowym, był także współorganizatorem miejscowego Związku Strzeleckiego. W 1915 roku wstąpił do Legionów Polskich, przydzielony do 4.pp walczył m.in.pod Jastkowem. Osiągnął stopień sierżanta. Po kryzysie przysięgowym internowany w Szczypiornie. Został tu jednym z przewodniczących sądów blokowych, które rozstrzygały sprawy sporne i potępiały wykroczenia. Po zwolnieniu z obozu włączył się w prace POW, wstąpił także na Uniwersytet Warszawski. W wojnie z bolszewikami walczył w składzie 1.pp Legionów (jako porucznik piechoty), po jej zakończeniu zweryfikowany w stopniu kapitana piechoty. i przeniesiony do rezerwy. Od 1923 roku przeszedł znaczną radykalizacje poglądów w kierunku lewicowym. Był m.in.sekretarzem redakcji "Nowej Kultury" i współpracownikiem "Kultury Robotniczej", legalnego organu KPRP. W 1931 r. na krótko aresztowany wraz z Janem Hemplem i Aleksandrem Watem i uwolniony na skutek interwencji gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. W obliczu zagrożenia ze strony III Rzeszy opublikował wiersz "Bagnet na broń" i zgłosił się ochotniczo do służby wojskowej. 12 września 1939 r. został przydzielony do Ośrodka Zapasowego 28.DP w Zbarażu. Po wrześniu 1939 r. znalazł się we Lwowie, obracał się kręgu współpracowników "Czerwonego Sztandaru". 24 stycznia 1940 r. został wraz innymi literatami aresztowany przez NKWD, w maju 1940 roku przewieziony na Łubiankę, a po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej przewieziony do Saratowa, a następnie do Ałma-Aty. Wolność odzyskał 7 sierpnia 1941 r. w wyniku układu Sikorski-Majski. Wstąpił do Armii Polskiej gen. Andersa i w 1942 r. ewakuował się do Iranu, następnie do Iraku i Palestyny. Po wojnie zdecydował się na powrót do kraju. W okresie powojennym początkowo tworzył poezję polityczno-propagandową, później utwory refleksyjne o motywach osobistych. Członek Frontu Jedności Narodu w 1958 roku. Zmarł w Warszawie 10 lutego 1962 r. Odznaczony m.in. Virtuti Militari 5. klasy, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Orderem Odrodzenia Polski oraz szeregiem odznaczeń z okresu PRL.
Zgłoś uwagiZgłoś uwagi Przesłane materiały zostaną poddane weryfikacji historycznej
Mapa
Znaczniki związane z legionistą: Broniewski Władysław
/ lub kliknij na mapie aby dodać znacznik
Wpisy użytkowników
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane przez Użytkowników na ich wyłączną odpowiedzialność i nie gwarantuje poprawności merytorycznej i językowej treści dodawanych do Części Społecznościowej Wykazu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poglądy i opinie użytkowników zawarte we wprowadzonych przez nich treściach. Materiały i treści zamieszczane przez Użytkowników odzwierciedlają poglądy i opinie Użytkownika i nie mogą być traktowane jako poglądy i opinie Administratora.
Galeria
Początek lat 20-tych, z Virtuti Militari.
Skan przekazany przez Muzeum Władysława Broniewskiego.
Przepustka z 1917 r.
Skan przekazany przez Muzeum Władysława Broniewskiego.
Karta służbowa (1915 r.)
Skan przekazany przez Muzeum Władysława Broniewskiego.
Orzełek legionowy, wstążka orderu Virtuti Militari oraz Krzyż Walecznych Władysława Broniewskiego
Zdjęcie przekazane przez Muzeum Władysława Broniewskiego.
Fotografia z babką Jadwigą Lubowidzką, 1921 r.
Władysław Broniewski z babką Jadwigą Lubowidzką. Wśród odznaczeń widoczna m.in. Odznaka Pamiątkowa 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich. Za przekazanie skanu zdjęcia dziękujemy Muzeum Władysława Broniewskiego.
Fotografia portretowa, 1919 r.
Władysław Broniewski w stopniu podporucznika. Za przekazanie skanu zdjęcia dziękujemy Muzeum Władysława Broniewskiego.
Fotografia portretowa, 1919 r.
Władysław Broniewski w stopniu podporucznika. Za przekazanie skanu zdjęcia dziękujemy Muzeum Władysława Broniewskiego.
Fotografia portretowa, 1917 r.
Władysław Broniewski w stopniu sierżanta. Za przekazanie skanu zdjęcia dziękujemy Muzeum Władysława Broniewskiego.
Pokazuj podpowiedzi