Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Koc Leon Wacław

Data ostatniej modyfikacji:
18-08-2014
Część naukowa
NazwiskoKoc
Imię / ImionaLeon Wacław
Pseudonim
Data urodzenia23-IX-1893
Miejsce urodzenia (przynależy)Suwałki
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjippor.piechoty
PrzydziałPOW, 5.pp LP
Imię matkiHelena z d.Pisanka
Imię ojcaWłodzimierz
Zawód
Stan
Wyznanie
SygnaturaR.O.1923; R.O.1924; R.O. 1928; R.O.1932; R.O.1939; L.Głowacki, Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939, Lublin 1986; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.II, G-K.
Przebieg służbyMaturę uzyskał eksternistycznie w 1912. Od marca 1911, wraz z bratem Adamem, działał w ZWC i w ZS. Uczestniczył w kursie oficerskim w Stróży (1913), po którym uzyskał "parasol". Poczynając od roku 1910 studiował na Wydziale Filozoficznym UJ oraz na Uniwersytecie we Lwowie. Zaskoczony wybuchem wojny w Druskiennikach, pozostał w Warszawie i przejął dowodzenie nad ZS a następnie włączył się w prace POW. Dowodził kompanią szkolną POW, a następnie szkołą podoficerską. Od 1 XII 1915 służył w 5.pp LP., kolejnego dnia mianowany ppor.piechoty. Poczynając od 20 I 1916 dowodził 1.plutonem w 4.komp.pułku "Zuchowatych". Po bitwie pod Kostiuchnówką przejął dowodzenie rzeczoną kompanią (od 8 VII 1916). Po kryzysie przysięgowym internowany w Szczypiornie i w Łomży. Zwolniony 15 VII 1918 powrócił do służby w POW. W pierwszych dniach listopada 1918 brał udział w pracach organizacyjnych Tymczasowego Rządu Ludowego Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie funkcje Ministra Wojny sprawował Komendant Główny POW płk Edward Rydz - Śmigły. Przydzielony następnie do służby w Jabłonnej pod.Warszawa. gdzie organizowany kadry jednostek o legionowej genezie. Kolejnym przydziałem było DOG Warszawa, gdzie zajmował stanowisko referenta sztabowego oficerów Inspektoratu Piechoty. Od 2 IV do 17 IV 1920 szkolił się na Kursie Wojennym Szkoły Sztabu Generalnego. Od 28 IV do XII 1920 był zastepcą szefa sztabu 17.DP. Zweryfikowany jako mjr SG ze starszeństwem z 1 VI 1919, został odkomenderowany do 1.DP Leg.jako szef sztabu (1921-1924. Następnie dowodził baonem w kolejnej wleńskiej i elitarnej jednostce, 6.pp Leg.W l.1926-1927 był dowódcą Obozu Warownego Wilno. 1 I 1927 ppłk SG, płk dypl.od 1 I 1934. 1 VI 1927 roku został szefem sztabu DOK II w Lublinie, następnie dowódcą 66.pp.Służył na terenie Lubelszczyzny i Wołynia podczas kampanii 1939 roku. 1 X 1939 dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzony w Starobielsku został potem przewieziony na Łubiankę, a po wyroku z 17 XII 1940 roku zesłany do Workutłagu. Zwolniony 11 IX 1941 na podstawie układu Sikorski Majski oraz układu o utworzeniu Armii Polskiej w ZSRS. Zmarł 24 IX 1959 w Penley w Wlk.Brytanii. Odznaczony m.in.VM 5 klasy, KN z Mieczami, Polonią Restituta 4 klasy, KW 4x. Brat Adama (1891-1969),legionisty.