Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Jarosz Feliks Bronisław

Data ostatniej modyfikacji:
06-01-2015
Część naukowa
NazwiskoJarosz
Imię / ImionaFeliks Bronisław
Pseudonim"Jarema"
Data urodzenia18-V-1897
Miejsce urodzenia (przynależy)Rozwadów pow.Tarnobrzeg
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjichor.piech.
Przydział6.pp LP
Imię matkiMaria z d.Małecka
Imię ojcaKarol, urzędnik Sądu Powiatowego
Zawód
Stan
Wyznanie
SygnaturaK.Stopka, red., Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18. E–J, Kraków 2011; CAW, KN 9.11.1933; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; R.O.1923; R.O.1924;R.O.Rez.1934; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.II, G-K; B.Szwedo, Słownik Legionistów Tarnobrzeskich, t.I, Tarnobrzeg 2014
Przebieg służbyW 1907 roku rozpoczął naukę w I Gimnazjum w Nowym Sączu. W 1915 roku wstąpił do Legionów Polskich. Wraz z bratem Mieczysławem służył w 6.pp LP. Uczestniczył m.in. w bitwach pod Kuklami (22–25 X 1915) i Kamieniuchą (29 X 1915 r.). 29 XI 1915 roku zdał z odznaczeniem maturę w II Gimnazjum w Nowym Sączu. Po powrocie do służby frontowej uczestniczył m.in. w bitwie pod Kostiuchnówką (4-6 VII 1916). Po wycofaniu LP z frontu w październiku i listopadzie 1916 stacjonował w Nałęczowie, a następnie w Dęblinie. 1 IV 1917 awansował na chor.piech. 17 XII 1918 mianowany ppor.piechoty, służył w 63.pp. Po wojnie z bolszewikami zweryfikowany jako kpt.piechoty ze starszeństwem z 1 VI 1919 roku. Z dniem 30 XI 1923 przeniesiony do rezerwy. Równolegle do służby wojskowej w Legionach i WP, od 1916 roku studiował na Wydziale Prawa UJ. 10 XII 1919 roku zdał egzamin historyczno-prawny, 10 II 1921 roku uzyskał absolutorium a 8 VI 1921 roku zdał egzamin sądowy. 19 XI 1921 roku egzamin z nauk politycznych by 16 III 1922 roku uzyskać stopień doktora praw. Od 1923 roku pracował jako adwokat w Kowlu. W 1934 roku bronił w tzw. procesie łuckim działaczy Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy oskarżonych o zdradę stanu na rzecz ZSRS. W sierpniu 1939 został zmobilizowany, po 17 września znalazł się na Węgrzech i tam doczekał końca wojny. Odznaczony KN, KW 2x. Brat Mieczysława, legionisty