Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Bogacki Kamil Jan

Data ostatniej modyfikacji:
03-08-2014
Część naukowa
NazwiskoBogacki
Imię / ImionaKamil Jan
Pseudonim
Data urodzenia6-VII-1884
Miejsce urodzenia (przynależy)Krosno
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacji
Przydział
Imię matkiAmalia
Imię ojcaJózef
Zawódlekarz medycyny
Stan
Wyznanie
SygnaturaW.Rogalski, Lista lekarzy legionowych wedle dat mianowania, mps.; Informacje córki, Kamili Bogackiej z Krosna; M.Dutkiewicz, Służba zdrowia Legionów Polskich 1914-1917, Piotrków 2009; P.Babinetz, Ruch niepodległościowy w Krośnieńskiem 1900-1918, Krosno 2007 (praca mgr obroniona na Uniwersytecie Wrocławskim); K.Stepan, Prawie jak słownik.
Przebieg służbyUrodził się 6 lipca 1884 w Krośnie, zamieszkiwał w Korczynie. W 1907 roku ukończył studia filozoficzne w Wiedniu i w 1908 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie w 1912 roku ukończył medycynę (Cleveland, stan Ohio). Na tamtejszym terenie działał w Komitecie Obrony Narodowej, prowadząc zbiórki środków i agitując za wyjazdami ochotników do Legionów. W 1916 roku wrócił do Polski i 24 X 1916 wstąpił do Legionów. Służył w szpitalu legionowym w Dęblinie, a od 5 XI 1916 w szpitalu rezerwowym LP w Kozienicach. 31 XII 1916 został przydzielony do DW NKN w Piotrkowie, lecz już 11 I 1917 odkomenderowany do Dywizyjnego (właściwie brygadowego) Zakładu Sanitarnego Legionów Polskich. 25 III 1917 przeniesiony na powrót do DW NKN (do 1 V 1917). Służył następnie w jako lekarz obozu w Zambrowie, potem lekarz szpitala w Ostrowi i kursie wyszkolenia nr 2. i 3. (formalnie z przydziałem do 6.pp LP). Od XI 1918 w WP, w Sekcji Opieki MSWojsk., 28 XII 1919 przeszedł na własna prośbę do rezerwy, w sierpniu 1920 awansował na mjr. Po wojnie pracował jako lekarz w Warszawie, w okresie II wojny światowej zamieszkiwał w Krośnie, angażował się w działalność konspiracyjną. Udzielał pomocy medycznej i schronienia żołnierzom AK, a po wojnie wspierał prześladowanych przez władze komunistyczne. Zmarł w 1959 roku w Krośnie, odznaczony m.in. KN, KW.