Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Prochaska Franciszek

Data ostatniej modyfikacji:
18-08-2014
Część naukowa
NazwiskoProchaska
Imię / ImionaFranciszek
Pseudonim
Data urodzenia27-VI-1891
Miejsce urodzenia (przynależy)Brzozów
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjisierżant rachunkowy
Przydział4.pp LP
Imię matkiJadwiga z Charzewskich
Imię ojcaFranciszek, burmistrz Brzozowa
ZawódArtysta malarz
Stan
Wyznanier-k
SygnaturaCAW 120.30.112, księga komputowa 4.pp LP; CAW 120.63.630; PSB, t.XXVIII (1985); W.Milewska, M.Zientara, Sztuka Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 1999; W. Banach, Życie i twórczość Franciszka Prochaski, w: „Studia i materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie” Krosno (1983), nr 3.
Przebieg służbyOd roku 1913 studiował w krakowskiej ASP, był jednocześnie członkiem „Strzelca”. Od 9 VIII 1914 w oddziałach strzeleckich. W Kętach stawał przed komisją superrewizyjną, która uznała, że jest zdolny do służby w linii z bronią w ręku. Najprawdopodobniej wtedy został zmobiliowany do c.i k.18.pp. Po pewnym czasie uzyskał przeniesienie do LP z przydziałem do 4.pp LP. Wymaszerował na front 15 lipca 1915 roku (sierżant rachunkowy). Dokumentował artystycznie wydarzenia na froncie i postacie. Po powstaniu PKP (20 września 1916) złożył podanie o przeniesienie do c.k.armii, jego nazwisko figuruje w „Wykazie oficerów przeszłych do armii austriackiej z 29 XII 1917 r.”. Inne źródła przeczą przeniesieniu, w każdym razie po przejściu II Brygady przez front pod Rarańczą, Prochaska został 18 II 1918 roku osadzony w obozie internowania w Żurawicy. W okresie międzywojennym pracował jako zawodowy oficer w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Na przełomie 1919/1920 roku skierowany do Paryża, służył w Polskiej Misji Wojskowej Zakupów we Francji. W służbie wojskowej pozostawał formalnie do 1932 (mjr ze starszeństwem z 1 VI 1919). Od 1926 r. członek Związku Artystów Polskich we Francji, brał tam udział w licznych wystawach i wernisażach. Podczas II wojny światowej służył w Oddziale VI Sztabu Naczelnego Wodza w stopniu ppłk.WP. Po wojnie powrócił z Londynu do Paryża, gdzie prowadził prywatną oficyne wydawniczą. Zaprzyjaźniony z wieloma artystami ze środowiska paryskiego, zgromadził wartościową kolekcję dzieł sztuki, którą on sam jak i spadkobiercy przekazali do Muzeum Historycznego w Sanoku. W 1980 utworzono z niej stałą ekspozycję "Galeria Sztuki Współczesnej imienia Marii i Franciszka Prochasków". Zmarł 26 VII 1972 w Aix en Provence.