Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Grzędziński January Konstanty

Data ostatniej modyfikacji:
14-08-2014
Część naukowa
NazwiskoGrzędziński
Imię / ImionaJanuary Konstanty
Pseudonim"Bolesławski"
Data urodzenia19-IX-1890
Miejsce urodzenia (przynależy)Lublin
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjippor.piech.
PrzydziałBaon Uzupełniający A.Galicy, 4.pp LP
Imię matkiBolesława z Filipowiczów
Imię ojcaJózef, sędzia
Zawódstudent UJ
Stan
Wyznanie
SygnaturaLista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.II, G-K; K.Stepan, Prawie jak słownik.
Przebieg służbyPodczas pobytu w Turkiestanie (1894-1909) należał do organizacji młodzieżowych i był dwukrotnie aresztowany przez władze carskie. W roku akademickim 1906/1907 studiował prawo na UJ. Podczas studiów w Paryżu należał do tamtejszego koła ZWC i ZS. W Legionach od wybuchu wojny, początkowo służył w Baonie Uzupełniającym A.Galicy, a następnie w 4.pp. Dowodził tu plutonem w 2.kompanii. Mianowany chorążym w dniu 5 V 1915, po wymarszu 4.pp na front 15 lipca 1915 roku, uczestniczył w walkach na Lubelszczyźnie i na Wołyniu. Od 1 IV 1916 ppor.piechoty. wiosną 1917 znalazł się w komp.saperów. Od 13 XII 1918 w WP, przydzielony do Adiutantury Generalnej Naczelnego Wodza, a od 1919 roku służył w lotnictwie. Służył w Departamencie III MSWojsk., potem był referentem lotnictwa cywilnego w Ministerstwie Kolei Żelaznych. Podczas wojny z bolszewikami awansowany na ppłk.lot. ze starszeństwem z 1 IV 1920 i w tym stopniu zweryfikowany po konflikcie (ze starszeństwem z 1 VI 1919 roku). 15 VII 1923 przeniesiony do 1.pułku lotniczego, służył potem w Departamencie Żeglugi Napowietrznej MSWojsk. Następnie na odpowiedzialanych stanowiskach w lotnictwie wojskowym i piechocie. W 1937 był dowódcą OPL w DOK X Przemyśl. Z dniem 31 III 1938 przeszedł w stan spoczynku. W czasie II wojny w służbie dyplomatyczno-wojskowej, po 1945 osiedlił się w Casablance, skąd w 1956 powrócił do PRL. Prześladowany przez władze komunistyczne za publikacje ogłoszone w paryskiej "Kulturze" oraz bliskie związki z opozycyjną częścią środowiska literackiego. Zmarł 26 II 1975 w Warszawie. Odznaczony m.in.VM 5 klasy, KN, Polonia Restituta 4 klasy, KW 3x. Brat Mariana "Jacka Cekiery", legionisty.