Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Zubrzycki Tadeusz Kazimierz

Data ostatniej modyfikacji:
28-09-2014
Część naukowa
NazwiskoZubrzycki
Imię / ImionaTadeusz Kazimierz
Pseudonim
Data urodzenia1876
Miejsce urodzenia (przynależy)Śniatyń
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjikpt.piech.
PrzydziałBaon S.Colonny-Walewskiego, 3.pp LP
Imię matki
Imię ojca
Zawódurzędnik kolejowy, literat
Stan
Wyznanie
SygnaturaCAW I.120.1.129, CAW 120.63.746; H.Lewartowski, B.Pochmarski, J.A.Teslar, Szlakiem Bojowym Legionów, Lwów 1915, s. 91; Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918, t.III, Lwów 1939; Lwów i Małopolska Wschodnia w Legionach Polskich 1914-1917, Lwów 1935; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.V, Ś-Ż.
Przebieg służbyNależał do organizacji "Nieprzejednanych" w Stanisławowie oraz do ZS. Zarobkował jako urzędnik kolejowy, uprawiał także dziennikarstwo i literaturę. Po wybuchu wojny wstąpił do Legionów i objął jako por. piech. (X ranga, rozkaz Komendy LP nr 39) dowództwo 2.komp. w baonie S.Colonny-Walewskiego. Po wyładowaniu transportów 2. pp LP i 3.pp LP w Karpatach Wschodnich (5 X 1914) został wraz z kompanią przydzielony do IV baonu 3.pp LP (jako 15.komp.). Walczył w kampanii karpackiej i bukowińskiej. Około połowy 1915 roku został z Legionów zwolniony. Od 1 XI 1918 walczył w obronie Lwowa na odcinku "Szkoła Sienkiewicza". 5 XI 1918 znalazł się w niewoli ukraińskiej, wolność odzyskał po 22 XI 1918. Zamieszkiwał we Lwowie, współpracował z "Wiekiem Nowym" red.Laskownickiego, dokumentował czyn zbrojny 1863 roku, wydał monografię "Żydzi w szeregach polskich w latach 1914-1920", Lwów 1924. Zmarł 6 III 1928, spoczywa na Cmentarzu Obrońców Lwowa. Odznaczony KN.