Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Zatłokal Mieczysław

Data ostatniej modyfikacji:
25-09-2014
Część naukowa
NazwiskoZatłokal
Imię / ImionaMieczysław
Pseudonim
Data urodzenia1-I-1896
Miejsce urodzenia (przynależy)Lanckorona, przynależny Brzeżany
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjippor.piech.
Przydział1.pp LP, 2.pp LP, 5.pp LP
Imię matki
Imię ojca
ZawódAbsolwent gimnazjum św.Anny w Brzeżanach
Stan
Wyznanie
SygnaturaCAW 120.63.746; CAW 120.63.263;S.Wiszniewski, Brzeżańczycy przy odbudowie państwa polskiego od 1831 do 1920, Lwów 1938; Lwów i Małopolska Wschodnia w Legionach Polskich 1914-1917, Lwów 1935;Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.V, Ś-Ż; R.O.1923; R.O.1924.
Przebieg służbyUczęszczał do Gimnazjum św.Anny w Brzeżanach, gdzie od 1911 czynnie działał w ZS. 4 VIII 1914 wyruszył wraz z ochotnikami z Brzeżan na miejsce koncentracji Strzelców w Krakowie. Tu przydzielony został do 2.komp. I baonu późniejszego 1.pp LP. Przeniesiony następnie do 1.komp. V baonu 7.pp LP. Walczył w kampanii nad Nidą i w Sandomierskiem. 21 V 1915 został ranny. 26 V 1915 mianowany ppor.piech. (XI ranga, rozkaz NKA nr 7783, rozkaz Komendy LP nr 126 z 26 V 1915). Po rekonwalescencji skierowany został do 2 komp. V baonu 2.pp LP, a 7 I 1916 do 5.pp LP na stanowisko adiutanta II baonu. Wiosna 1917 służył na powrót w 2.pp LP. Po kryzysie przysięgowym służył w PKP a następnie w c. i k. armii n froncie włoskim. W Wojsku Polskim zweryfikowany jako kpt.piech. ze starszeństwem z 1 VI 1919. Po ukończeniu II Kursu doszkalającego WSWoj. (1 X 1922 - 30 IX 1923) został szefem sztabu 27 DP. 15 VIII 1924 awansował na mjr SG piech. i przeszedł do służby w DOK VII w Poznaniu. Zginął wskutek upadku z konia 26 X 1927. Odznaczony KN, KW.