Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Zacharski Ryszard

Data ostatniej modyfikacji:
27-09-2014
Część naukowa
NazwiskoZacharski
Imię / ImionaRyszard
Pseudonim"Wierzeński"
Data urodzenia16-II-1886
Miejsce urodzenia (przynależy)przynależny Bochnia
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjipor.lek. 38351
Przydział1.pp LP, 4.pp LP, PUZ w Sieradzu, 2.pp w PKP
Imię matki
Imię ojca
Zawóddr medycyny
Stan
Wyznanie
SygnaturaCAW 120.9.99; CAW 120.63.1028; NKN 291; CAW 120.63.746; Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; T.Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934; M.Dutkiewicz, Służba zdrowia Legionów Polskich w latach 1914-1917, Piotrków 2009; W.Rogalski, Spis Lekarzy Legionowych, rkps w rękach prywatnych; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.V, Ś-Ż; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939.
Przebieg służbyW roku 1913 ukończył studia medyczne i otrzymał dyplom. W tym samym roku rozpoczął praktykę lekarską. Zbliżony do kręgów irredenty niepodległościowej, należał do grupy krakowskich lekarzy skupionych wokół prof.Odona Bujwida i dr Stanisława Rouppera, którzy formowali organizacyjne i materialne podstawy do walki o niepodległość. Po wybuchu konfliktu zgłosił się do Legionów wraz z kompanią "wiedeńską" i rozpoczął służbę w 1.pp LP. 11 X 1914 mianowany ppor.lek., służył wówczas, według sprawozdania z listopada 1914, jako lekarz VI baonu tego pułku (do I 1915). Następnie przydzielony m.in. do szpitala w Kętach. W maju 1915 odnotowany jako lekarz I baonu 4.pp LP. Wraz z pułkiem uczestniczył po 15 VII tego roku w działaniach wojennych na Lubelszczyźnie i Wołyniu. 1 XI 1915 awansowany został na por.lek. W styczniu 1917 roku służył w szpitalu w Tarnowie a w maju tego roku odnotowany jako lekarz komisji poborowej PUZ w Sieradzu. Przedstawiony do awansu na kpt.lek w odpowiedzi na wniosek płk.L.Berbeckiego z 1 VIII 1917. Po kryzysie przysięgowym służył w PKP jako lekarz w 2.pp. W WP zweryfikowany jako mjr lek. ze starszeństwem z 1 VI 1919 i wyznaczony starszym lekarzem w 10.p.sap.(1923-1925), potem służył w 10 Szpitalu Okręgowym w Przemyślu (1928). 1 I 1930 awansował na ppłk.lek., po czym przydzielony został do 6 Szpitala Okręgowego w Lwowie. Po Kampanii Wrześniowej pozostał we Lwowie, w 1941 został przez Sowietów aresztowany w okolicy miasta. Uwolniony po układzie Sikorski-Majski, wstąpił do Armii Polskiej w ZSRS, gdzie powierzono mu szefostwo sanitarne 5.DP. Po demobilizacji osiadł w Wlk.Brytanii. Zmarł 24 V 1979 w Penley, pochowany na cmentarzu w Wrexham. Odznaczony KN, KW 2x, Złotym Krzyżem Zasługi.