Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Wiśniewski Kazimierz

Data ostatniej modyfikacji:
01-10-2014
Część naukowa
NazwiskoWiśniewski
Imię / ImionaKazimierz
Pseudonim
Data urodzenia6-II-1895
Miejsce urodzenia (przynależy)
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjippor.piech.
Przydział1.pp LP, DW, Komenda Grupy LP
Imię matki
Imię ojca
Zawód
Stan
Wyznanie
SygnaturaCAW 120.63.746; T.Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934; Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; M.Jabłonowski, Formacja specjalna. Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939, Warszawa 2002/2003; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939.
Przebieg służbyW sierpniu 1914 roku zgłosił się do służby w Legionach. Początkowo przydzielony jako adiutant V baonu w 1.pp LP, dowodził następnie plutonem Awansowany przez Naczelna Komendę Armii na chor.piech. (XII ranga, rozkaz NKA nr 7783, res. 33/E, 6288/2), niezależnie od tego mianowany ppor. 9 X 1914 roku. Przeniesiony do Komendy Grupy a następnie do DW NKN, służył jako oficer werbunkowy w Puławach (lato 1916). a od 6 IV do 4 VI 1917 jako kierownik PUZ w tym mieście. Po odzyskaniu Niepodległości służył w wojnie 1919-1920 roku 21.pp, 34.pp, wreszcie w 45.pp. (1923-1925). W l.1930-1932 studiował na WSWoj. w Warszawie (bez dyplomu), po czym skierowany został do KOP (1935). W 1939 pełnił zadania II oficera sztabu Obozu Warownego "Wilno". Odznaczony KN, Srebrnym Krzyżem Zasługi.