Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Wilczyński Stanisław

Data ostatniej modyfikacji:
01-10-2014
Część naukowa
NazwiskoWilczyński
Imię / ImionaStanisław
Pseudonim
Data urodzenia15-III-1894
Miejsce urodzenia (przynależy)
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjippor.piech.
Przydział2.pp LP, Szkoła Chorążych LP, PSZ
Imię matki
Imię ojca
Zawód
Stan
Wyznanie
SygnaturaCAW 120.63.263; CAW 120.63.746 Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.V, Ś-Ż; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.Rez.1934.
Przebieg służbySłużył w 2.pp LP, od 1 III do 1 V 1916 był kursantem Szkoły Chorążych LP. Po jej ukończeniu mianowany chor.piech. (XII ranga, rozkaz Komendy LP nr 211 z 1 V 1916). 1 IV 1917 awansowany na ppor.piech. Po kryzysie przysięgowym przeszedł do PSZ (2.pp PSZ (późniejszy 8.pp Leg.). 12 X 1918 Rada Regencyjna zatwierdziła go w stopniu por.piech. W Wojsku Polskim zweryfikowany w stopniu kpt.piech. W 1923 roku odnotowany jako p.o.komendanta kadry baonu zapasowego 20.pp. 15 VIII 1924 awansowany na mjr.piech. i przeniesiony do 82.pp (1925). Dowodził następnie II baonem 53.pp (1928). 30 XI 1931 przeniesiony w stan spoczynku. Zamieszkiwał w Krakowie, po II wojnie światowej osiedlił się w Wlk.Brytanii i tam zmarł 21 VI 1971. Spoczywa na cmentarzu w Krakowie. Odznaczony VM 5.klasy, KN, KW 4x. .