Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Wasserab Zygmunt Jan

Data ostatniej modyfikacji:
11-10-2014
Część naukowa
NazwiskoWasserab
Imię / ImionaZygmunt Jan
Pseudonim
Data urodzenia8-III-1890
Miejsce urodzenia (przynależy)Stryj
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjippor.rach.
Przydziałkancelaria rachunkowa Komendy LP
Imię matki
Imię ojca
Zawódabsolwent prawa
Stan
Wyznanie
SygnaturaCAW 120.63.746; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; Rarańcza. Zbiór opracowań w 15-lecie czynu zbrojnego, Warszawa 1933; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.V Ś-Ż, Warszawa 2007; R.O.1923; R.O.1924;R.O.1928; R.O.1932; R.O.Rez.1934.
Przebieg służbyPrzed wojną studiował prawo, uzyskując dyplom. Służył jako podoficer rachunkowy w Komendzie LP. Na skutek choroby leczył się w Szpitalu Garnizonowym nr 15 w Krakowie (do 26 VIII 1915), a następnie w Domu Ozdrowieńców w Kamieńsku. Rozkazem Komendy LP nr 168 mianowany chor.rach, z dniem 1 VII 1916 awansowany ppor.rach. (XI ranga, rozkaz Komendy LP nr 231 z 18 VIII 1916). Po kryzysie przysięgowym przeszedł do PKP, po Rarańczy (15-16 II 1918) internowany przez Austriaków i postawiony przed sądem w Marmaros-Sziget (8 VI - 30 IX 1918). Po cesarskiej abolicji ogłoszonej 2 X 1918 wyjechał do Warszawy. 8 XI 1918 Rada Regencyjna awansowała go do stopnia kpt.rach. Po rozbrojeniu Niemców służył w Departamencie Gospodarczym MSWojsk. Po wojnie z bolszewikami zweryfikowany został w stopniu ppłk.int. ze starszeństwem z 1 VI 1919, pozostawał wciąż w MSWojsk. 15 VIII 1924 awansowany na płk.int., przydzielony został do szefostwa Intendentury DOK V w Krakowie. 31 V 1929 przeniesiony został do rezerwy. Podjął wówczas pracę w Banku Gospodarstwa Krajowego w charakterze dyrektora departamentu. Po 17 IX 1913 na Wegrzech, gdzie osadzony został w obozie internowanych w Eger. Tam zmarł po 1941 roku. Odznaczony KN, Polonią Restituta 4.klasy, KW, Złotym Krzyżem Zasługi.