Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Turkowski Marian

Data ostatniej modyfikacji:
08-03-2018
Część naukowa
NazwiskoTurkowski
Imię / ImionaMarian
Pseudonim
Data urodzenia28 - VII - 1894
Miejsce urodzenia (przynależy)Wojakowa, pow. Brzesko
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjippor.piech./788
Przydział2.pp LP, 3.pp LP
Imię matki
Imię ojcaWincenty
Zawódstudent II roku prawa UJ
Stanwolny
Wyznanie
SygnaturaCAW 120.63.746; Oss.15816/III; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.V Ś-Ż, Warszawa 2007; R.O.1923; R.O.1924;R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939; J.Wróblewski, Armia „Prusy” 1939, Warszawa 1986L.Głowacki, Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939, Lublin 1986.
Przebieg służbyUkończył Gimnazjum im.Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, od 1912 działał w ZS. Ukończył kurs podoficerski, uczestniczył w szkole letniej w Stróży w sierpniu 1913 roku. Do wybuchu wojny śwaitowej zaliczył dwa lata studiów na Wydziale Prawa UJ. 16 VIII 1914 wstąpił do Legionów, służył najpierw w 2.pp LP, a następnie w 9. i 6. kompanii III baonu 3.pp.LP. 18 I 1915 mianowany chor.piech, 25 VI tego roku ppor.piech. 5 VII 1916 pod Wołczeckiem został ranny w rękę i wzięty do niewoli rosyjskiej, a następnie osadzony w obozie jenieckim. Zbiegł z niewoli w końcu 1917 roku i uczestniczył w pracach POW na terenie Rosji. W lutym 1918 wstąpił do II Korpusu Polskiego, gdzie służył aż do kapitulacji Korpusu przed Niemcami pod Kaniowem w dniu 12 V 1918. Od 3 XI 1918 dowodził II baonem "białostockiego" pp (późniejszy 79.pp). Zweryfikowany po wojnie z bolszewikami w stopniu mjr.piech. ze starszeństwem z 1 VI 1919, został z dniem 1 VII 1923 awansowany na ppłk.piech. a 1 I 1929 płk.piech. 5 V 1938 objął dowództwo 3.DP Leg. W Kampanii Wrześniowej 1939 roku walczył wraz ze swoja dywizją w składzie Armii "Prusy". 8 IX zostal ranny pod Iłżą i 10 IX 1939 wzięty do niewoli. Do 29 IV 1945 przebywał w Murnau. Powrócił do kraju, zgłosił się do LWP, awansowany 22 VII 1946 do stopnia gen.bryg., został szefem Departamentu Piechoty i Kawalerii w MON, a nastepnie dowódcą 7.DP. 30 IX 1948 przeniesiony w stan spoczynku, zmarł 13 XII tego roku w Warszawie. Odznaczony VM 5.klasy, KN, Polonią Restituta 4.klasy, KW 4x i innymi polskimi i zagranicznymi odznaczeniami.
Zgłoś uwagiZgłoś uwagi Przesłane materiały zostaną poddane weryfikacji historycznej
Mapa
Znaczniki związane z legionistą: Turkowski Marian
/ lub kliknij na mapie aby dodać znacznik
Wpisy użytkowników
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane przez Użytkowników na ich wyłączną odpowiedzialność i nie gwarantuje poprawności merytorycznej i językowej treści dodawanych do Części Społecznościowej Wykazu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poglądy i opinie użytkowników zawarte we wprowadzonych przez nich treściach. Materiały i treści zamieszczane przez Użytkowników odzwierciedlają poglądy i opinie Użytkownika i nie mogą być traktowane jako poglądy i opinie Administratora.
Pokazuj podpowiedzi