Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Teslar Józef Andrzej

Data ostatniej modyfikacji:
05-10-2014
Część naukowa
NazwiskoTeslar
Imię / ImionaJózef Andrzej
Pseudonim
Data urodzenia30-XI-1889
Miejsce urodzenia (przynależy)Krzeszowice k.Krakowa
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjichor.piech.
Przydział2.pp LP, Komenda LP, 4.pp LP
Imię matkiMaria z d.Jakowlew
Imię ojcaAntoni
Zawóddoktor filozofii (1914), absolwent Uniwersytetu Lwowskiego
Stan
Wyznanie
SygnaturaCAW 120.63.746; Cmentarz polski w Montmorency, Warszawa 1986; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; Czwarty Pułk Piechoty 1806-1966, Londyn 1965; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.V Ś-Ż, Warszawa 2007; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932.
Przebieg służbyStudiował filozofię i literaturę na Uniwersytecie Lwowskim i na UJ. Należał do Drużyn Polowych "Sokoła". W sierpniu 1914 zaciągnął się do LP. Przydzielony do 2.pp LP i od 4 X 1914 służył na froncie w Karpatach Wschodnich. Tam przydzielony został do Komendy LP, gdzie objął zadania referenta prasowego i a dniem 23 VIII 1915 mianowany chor.piech. W końcu 1915 roku przeniesiony do 4.pp LP. Obok dowodzenia plutonem i zadań służbowych zasilał periodyki prasowe korespondencjami z frontu. Wydal też pierwszą monografię 4.pp ("Czwarty pułk. Rok działań wojennych 4-go PP.Legionów Polskich od dnia 10 maja V 1915 r. do dnia 10 maja 1916 roku", Lwów 1916), był tez kronikarzem II Brygady (H.Lewartowski, B.Pochmarski, J.A.Teslar, Szlakiem Bojowym Legionów, Lwów 1915). W 1917 został oficerem werbunkowym w Łodzi i zastępca dyrektora Archiwum Wojennego Legionów Polskich w Krakowie. Po kryzysie przysięgowym służył w PKP, W wyniku Rarańczy (15-16 II 1918) znalazł się w obozie internowanych w Witkowicach pod Krakowem. Zdołał stamtąd zbiec, i po przedostaniu się do Warszawy pracował pod pseudonimem "Andrzej Pogorzelski" jako sekretarz Komisji Oświaty Rady Stanu. Potem wykładał w gimnazjum w Siedlcach, gdzie 11 XI 1918 uczestniczył w rozbrajaniu garnizonu niemieckiego. Kolejno służył w DOGen.Warszawa, następnie w 4.pp Leg. w Krakowie i jako wykładowca w Korpusie Kadetów. Z dniem 1 IV 1920 awansowany na kpt.piech., latem tego roku został sekretarzem Generalnym Komitetu Obrony Państwa w Krakowie. W 1921 uzyskał doktorat na Wydziale Filozoficznym UJ. W 1922 wyjechał do Paryża, gdzie wykładowcą języka polskiego w Akademii Wojskowej w St.Cyr. oraz w Wyższej Szkole Wojennej w Paryżu. Zajmował się także tłumaczeniami. W l.1933-1935 kierował księgarnią polską, po czym przeszedł w stan spoczynku. W 1939 został oficerem łącznikowym NDWP do francuskiego Ministerstwa Wojny, po klęsce Francji przedostał się do Wlk.Brytanii. W l.1940-1941 i 1943-1945 uczył polskiego w Edynbugru oraz wykładał język polski i literaturę na uniwersytecie w Glasgow. W 1950 powrócił do Francji, zmarł 22 VII 1961 w Dinard, pochowany został na cmentarzu Montmorency. Odznaczony KN, KW 4x Złotym Krzyżem Zasługi, francuska Legią Honorową 5.klasy i szeregiem innych.