Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Bogaczewicz Kazimierz

Data ostatniej modyfikacji:
03-08-2014
Część naukowa
NazwiskoBogaczewicz
Imię / ImionaKazimierz
Pseudonim
Data urodzenia2-III-1888/1887
Miejsce urodzenia (przynależy)Humniska pow. Brzozów
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjipor.piech. 4202
Przydział1.pp LP, kampania narciarska M.Zaruskiego, 6.pp LP
Imię matkiMaria z d.Orzechowska
Imię ojcaFranciszek
Zawódabsolwent prawa
Stan
Wyznanie
SygnaturaCAW 120.63.746; CAW 120.32.365; H.Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908-1914, Warszawa 1935; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; R.O.1923, R.O. 1924; R.O.1928, R.O.1932; Rozstrzelani w Charkowie, Warszawa 1996.
Przebieg służbyUkończył gimnazjum w Sanoku i prawo na Uniwersytecie we Lwowie. W latach 1912-1913 pracował w PDS, był instruktorem LXIX PDS w Brzozowie. Od 6 VIII 1914 w Grupie Strzeleckiej Piłsudskiego, przydzielony do 2. komp. I baonu 1.pp LP. Służył następnie w kompanii narciarskiej M.Zaruskiego. Od 24 V 1915 r. do 22 VII 1915 uczestniczył w kursie Szkoły Podchorążych, po ukończeniu którego został 29 VII tego roku skierowany do formowanego 6.pp LP. Wyruszył na front 12 IX 1915. Ranny pod Kamieniuchą, 11 XI 1915 mianowany chorążym, 1 IV 1916 podporucznikiem (XI ranga, rozkaz NKA nr 7783). Pomiędzy 6 IV a 4 VI 1917 stał na czele Powiatowego Urzędu Zaciągu w Rawie Mazowieckiej. Po kryzysie przysięgowym służył w PKP, 27 XI 1917 mianowany por.piech. Po próbie przejścia II Brygady przez front pod Rarańczą, został internowany w obozie w Dulfalva. Przebywał tam do 14 IV 1918, po czym wcielony do armii austriackiej i wysłany na front włoski. Z początkiem listopada 1918 r. wstąpił do WP, dowodził I baonem 25.pp i walczył na froncie ukraińskim oraz przeciwko bolszewikom. Wyróżnił się w boju pod Uruhuskiem 20 VIII 1920 roku. Zweryfikowany jako mjr piechoty ze starszeństwem z 1 VI 1919 roku, pozostał w wojsku. W l.1931-1937 dowodził 42.pp, potem był dowódcą OPL w DOK III Grodno. 31 XII 1938 przeszedł w stan spoczynku i zamieszkał w Grodnie. Zmobilizowany w sierpniu 1939 roku, objął obowiązki dowódcy OPL w SGO "Narew". Pojmany przez Sowietów, został osadzony w Starobielsku i zamordowany w 1940 roku w Charkowie. Odznaczony VM, KW 4x, KZ.