Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Stachlewski Bohdan Kazimierz

Data ostatniej modyfikacji:
29-12-2014
Część naukowa
NazwiskoStachlewski
Imię / ImionaBohdan Kazimierz
Pseudonim"Dan"
Data urodzenia8-X-1891
Miejsce urodzenia (przynależy)Konin
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjiwachmistrz 37075
Przydział1.p.uł.LP
Imię matkiZofia z d.Zborowska
Imię ojcaWładysław
Zawódstudent, słuchacz wyższej szkoły przemysłu włokienniczego w Verviers w Belgii
Stan
Wyznanierzymsko-katolickie
SygnaturaCAW 1.p.uł LP; Spis ewidencyjny byłych żołnierzy 1 Pułku Ułanów Polskich Beliny im.Józefa Piłsudskiego, „Beliniak”, nr 12, Londyn 2 VIII 1962; R.O.1923, R.O.1924, R.O.1928, R.O.1939; J. Błasiński, 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich, Pruszków 1995; A. Borkiewicz, Dzieje 1 pułku piechoty Legionów, Warszawa 1928, s.945;J. Wielhorski, R.Dembiński, Kawaleria polska i bronie towarzyszące w kampanii wrześniowej 1939, Londyn 1979, s. 72; J.M.Majchrowski, Pierwsza Kompania Kadrowa. Portret Oddziału, Kraków 2014; J.Kirszak, Stachlewski Bohdan Kazimierz, w: Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych, t.7, Kraków 2001, s.182-184.
Przebieg służbyOd 1901 r. uczył się w gimnazjum filologicznym w Kaliszu. Brał udział w strajku szkolnym, co spowodowało przeniesienie go do filologicznego gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie. 2 lutego 1910 r. zdał maturę, od 1911 r. studiował w wyższej szkole przemysłu włókienniczego w Verviers w Belgii, gdzie do wybuchu I wojny światowej ukończył 6 semestrów. W 1912 r. wstąpił do ZWC i ZS, należał do plutonu ZS w Verviers. W końcu lipca 1914 r. wyjechał na letni kurs szkoły podoficerskiej ZS do Krakowa. Od 3 VIII 1914 roku w 1.Kompanii Kadrowej, z którą 6 VIII 1914 wyruszył z Oleandrów w kierunku Michałowic. Po rozwinięciu oddziałów strzeleckich w 1.pp został sekcyjnym w 1.komp. III baonu. Walczył pod Brzegami, Kielcami, Korczynem, Opatowem i Laskami. 19 XI został przeniesiony do oddziału kawalerii W.Beliny, z którym przeszedł cały szlak bojowy. Awansowany od kaprala do wachmistrza. W 1917 r. odbył kurs oficerski przy 1.p.uł w Ostrołęce. Po kryzysie przysięgowym, został 21 VII 1917 roku internowany, najpierw w Szczypiornie, a od końca grudnia 1917 rokuw Łomży, gdzie był komendantem obozu. Pod koniec maja 1918 r. uciekł z internowania i przybył do Warszawy, gdzie wstąpił do POW. Mianowano go Komendantem Okręgu POW w Pułtusku. W listopadzie 1918 roku wziął udział w rozbrajaniu Niemców. Od 11 listopada 1918 r. służył, jako adiutant, w 32.pp. 12 stycznia 1919 r. mianowano go podporucznikiem. 15 stycznia 1919 r. został przeniesiony do Okręgu Wojskowego nr 12, na stanowisko referenta operacyjnego i oficera informacyjnego. Od 10 marca 1920 służył w 11.p.uł. 12 IV 1920 r. został odesłany do Oficerskiej Szkoły Jazdy w Warszawie, por.kaw. od 1 V 1920, rtm. z 1 VI 1920 ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r . 24 sierpnia tego roku powrócił do pułku, gdzie był zastępcą dowódcy 3.szwadronu. Z pułkiem tym odbył wojnę polsko-sowiecką. Od 20 X 1921 r. służył w 25. p.uł., gdzie pełnił funkcję dowódcy szwadronu, komendanta szkoły podoficerskiej, kwatermistrza pułku i ponownie dowódcy szwadronu. 8 lipca 1929 r. przeniesiono go do Nieświeża, do 27. p.uł., na stanowisko zastępcy dowódcy pułku. 1 stycznia 1930 r. został awansowany do stopnia podpułkownika. 25 lipca 1931 r. przeniesiono go do KOP, gdzie został Inspektorem Grupy Szwadronów KOP w Łucku, a od 1933 r. w Wilnie. 9 września 1935 r. mianowano go II zastępcą Komendanta Straży Granicznej w Warszawie. Od 22 VI 1937 r. dowodził 25.p.uł. Wielkopolskich w Prużanie. Płk kaw.z dniem 19 III 1939 r. W składzie Nowogródzkiej BK skutecznie dowodził pułkiem kampanii 1939 roku. 27 IX 1939 r., nie mogąc przebić się przez pierścień wojsk sowieckich, rozwiązał resztki pułku a sztandar rozkazał zakopać. Wraz z trzema oficerami pułku próbował przedostać się na Węgry, ale jeszcze 27 lub 29 IX we wsi Pnikut, 10 km na płd.od Mościsk) zostali wyprowadzeni przez bandę ukraińskich nacjonalistów i rozstrzelani. Odznaczony VM 5 i 4 5 klasy, KN, Polonią Restituta 5 klasy, KW 2x, Medalem za Wojnę 1918-1921, Medalem X-lecia Niepodległości.