Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Siciński Stanisław

Data ostatniej modyfikacji:
24-08-2017
Część naukowa
NazwiskoSiciński
Imię / ImionaStanisław
Pseudonim
Data urodzenia7 - IX - 1896
Miejsce urodzenia (przynależy)Rohatyn
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacji15307
Przydziałkmd plutonu 1.p I Brygada
Imię matkiAnna
Imię ojcaWładysław
Zawóduczeń gimnazjum
Stanwolny
Wyznanier-k
Sygnatura1 pp, CAW 120.63.746, PSB
Przebieg służbyUczeń gimnazjum w Rohatynie (należał tu do Drużyn Bartoszowych), a następnie we Lwowie. Ukończył szkołę oficerską niższą Związku Strzeleckiego we Lwowie. Od 3 VIII 1914 służba w oddziałach strzeleckich, jako dowódca plutonu w 2. kompanii, wchodzącej następnie w skład 3. batalionu 1. pp Legionów Polskich. 6 XII 1914 r. ranny w bitwie pod Marcinkowicami, rekonwalescencja w Mszanie Dolnej i w Nowym Targu. Brał także udział w bitwie pod Konarami (16–25 V 1915). 2 VII 1915 został mianowany chorążym. Od lipca do września 1915 przebywał w szpitalu w Wiedniu. Podczas rekonwalescencji zdał maturę w gimnazjum filologicznym w Wiedniu i powrócił do 1. pp. Legionów Polskich. W kwietniu 1916 mianowany podporucznikiem, w maju 1916 przeniesiono go na stanowisko dowódcy oddziału karabinów maszynowych w tymże pułku. W l. 1916–17 ukończył kurs karabinów maszynowych i kurs szturmowy w Baranowiczach i w Zambrowie. Po kryzysie przysięgowym zdegradowany do stopnia kadeta-aspiranta i wcielony do armii austriackiej (24 p. strzelców). Uczęszczał do szkoły aspirantów oficerskich w Wiedniu. W kwietniu 1918 samowolnie wyjechał do I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego w Bobrujsku. Pracował jako instruktor w 1. kompanii Legii Rycerskiej. Po nieudanej próbie zamachu w I Korpusie, w którym brał udział, wyjechał w lipcu 1918 do Kijowa, gdzie uczestniczył w pracach Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Był instruktorem oddziałów lotnych i komendantem 1. Okręgu. Po ogłoszeniu mobilizacji przez Komendę Naczelną nr 3 POW został wysłany w październiku 1918 do Radziwiłłowa i Brodów. Wraz z utworzonym oddziałem partyzanckim POW walczył w kilku potyczkach z Ukraińcami. W początkach listopada 1918 aresztowany przez Ukraińców i osadzony w więzieniu w Złoczowie. Wypuszczony 3 XII 1918 z braku dowodów winy, przybył do Lublina, gdzie 10 XII 1918 został przyjęty do WP w randze porucznika. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W wyborach do Sejmu RP w listopadzie 1930 wybrany na posła z ramienia BBWR. W wyborach do Senatu RP w listopadzie 1938 powołany przez Wojewódzkie Kolegium Wyborcze w Białymstoku na senatora z woj. białostockiego. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w 101 p. ułanów. Wraz z pułkiem przekroczył granicę litewską i został internowany w obozie w Rakiszkach. W czerwcu 1941 został wywieziony do obozu pod Archangielskiem, gdzie pracował przy wyrębie lasów. Dostał się następnie do tworzonego przez gen. Władysława Andersa wojska polskiego w ZSRR. Był w Armii Polskiej na Wschodzie, walczył w szeregach 2. Korpusu we Włoszech jako dowódca 7. Zapasowego Szwadronu Broni Pancernej w 7. Dyw. Piechoty. Po wojnie wyjechał do Londynu. Do Polski wrócił w 1956 i osiadł w Krakowie. Pracował w Tow. Opieki nad Zwierzętami. Zmarł 24 VIII 1966 w Krakowie. Odznaczenia: Krzyż Virtuti Militari V kl., Krzyż Niepodległości z Mieczami, 4-krotnie Krzyż Walecznych, odznaka «Za wierną służbę».
Zgłoś uwagiZgłoś uwagi Przesłane materiały zostaną poddane weryfikacji historycznej
Mapa
Znaczniki związane z legionistą: Siciński Stanisław
/ lub kliknij na mapie aby dodać znacznik
Wpisy użytkowników
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane przez Użytkowników na ich wyłączną odpowiedzialność i nie gwarantuje poprawności merytorycznej i językowej treści dodawanych do Części Społecznościowej Wykazu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poglądy i opinie użytkowników zawarte we wprowadzonych przez nich treściach. Materiały i treści zamieszczane przez Użytkowników odzwierciedlają poglądy i opinie Użytkownika i nie mogą być traktowane jako poglądy i opinie Administratora.
Pokazuj podpowiedzi