Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Rekucki Franciszek

Data ostatniej modyfikacji:
20-08-2014
Część naukowa
NazwiskoRekucki
Imię / ImionaFranciszek
Pseudonim"Bąk" "Podgórski" "Roch" "Topór"
Data urodzenia6-VI-1895
Miejsce urodzenia (przynależy)Volosca, Istria (Słowenia)
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacji34229
Przydział3.pp LP
Imię matkiMaria z d.Kern
Imię ojcaStanisław
Zawódfarmaceuta
Stan
Wyznanie
Sygnatura2 p.uł.Andrzej Kuler, Rekrucki Franciszek, w: w: Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956, t.1, Kraków, 1997, s 124-126; Piwowarski Stanisław Rekucki Franciszek Polski Słownik Biograficzny t.31 z. 128
Przebieg służbyW latach 1906-1908, maturę złożył w VII Gimnazjum we Lwowie (1912). Przed I wojną światową działał w PDS. Od 16 sierpnia 1914 służył w Legionach, przydzielony do 3.pp LP uczestniczył w kampaniach: karpackiej, besarabskiej, bukowińskiej i wołyńskiej. Po kryzysie przysięgowym pozostał w PKP, a po próbie przekroczenia frontu pod Rarańczą został internowany 18 lutego 1918 rpki. Wcielony do armii austro - węgierskiej, walczył na froncie włoskim. Po ucieczce z frontu wstąpił do Szkoły Podchorążych Polskiej Siły Zbrojnej w Ostrowi Mazowieckiej. 18 grudnia 1918 r. zgłosił się jako podchorąży instruktor do Legii Akademickiej (późniejszy 36.pp). 1 III 1919 r. został awansowany do stopnia ppor., a 1 IV 1920 r. do stopnia por. W 1919 brał udział w walkach z wojskami ukraińskimi, od 1 IV do 12 X 1920 r. dowodził kompanią na froncie białoruskim i nad Dźwiną, a potem na froncie południowym. Od kwietnia 1921 do 9 kwietnia 1932 r. służył w 22 pułku ułanów podkarpackich. 26 maja 1923 r. został awansowany na stopień rotmistrza, a 1 stycznia 1930 r. do stopnia mjr. Od kwietnia 1932 do 2 kwietnia 1937 r. służył w 18.P.Uł. pełniąc obowiązki kwatermistrza i przejściowo zastępcy dowódcy.